Om Metadatabyrån

Metadatabyrån innehåller nationell praxis och anvisningar inom metadata och katalogisering.

I Metadatabyrån hittar du bland annat:

  • information om KB:s metadatastandarder
  • sidor för samarbetsgrupper
  • anvisningar för katalogisering enligt RDA
  • riktlinjer och praxis för auktoritetsarbete, klassifikation och ämnesord
  • länkar till utbildningsmaterial och tjänster

Metadatabyrån är under uppbyggnad och ersätter Katalogisatörens verktygslåda och Anvisningar för katalogisering (RDA) med flera texter. Arbete pågår med att uppdatera och förnya innehållet och nya texter kommer att läggas till efterhand.

Under tiden som vi kompletterar Metadatabyrån finns de tidigare tjänsterna kvar i arkiverade versioner. Arkiverade tjänster

Att hitta i Metadatabyrån

Det finns flera sätt att hitta informationen i Metadatabyrån. Det går att bläddra sig fram i sidstrukturen via vänstermenyn. Under rubriken Hitta direkt finns ett antal snabblänkar till ofta använda sidor. Du kan också använda sökfunktionen.

Metadatabyråns redaktion

Metadatabyrån har en redaktion på Kungliga biblioteket. Redaktionen ansvarar för att informationen är uppdaterad och korrekt.

Har du synpunkter, förslag och frågor, kontakta metadatabyran@kb.se

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET