Om Metadatabyrån

Metadatabyrån innehåller nationell praxis och anvisningar inom metadata och katalogisering.

I Metadatabyrån hittar du bland annat:

  • information om KB:s metadatastandarder
  • sidor för samarbetsgrupper
  • anvisningar för katalogisering enligt RDA
  • riktlinjer och praxis för auktoritetsarbete, klassifikation och ämnesord
  • länkar till utbildningsmaterial och tjänster

Metadatabyrån är under uppbyggnad och ersätter Katalogisatörens verktygslåda och Anvisningar för katalogisering (RDA) med flera texter. Arbete pågår med att uppdatera och förnya innehållet och nya texter kommer att läggas till efterhand.

Under tiden som vi kompletterar Metadatabyrån finns de tidigare tjänsterna kvar i arkiverade versioner. Arkiverade tjänster

Att hitta i Metadatabyrån

Det finns flera sätt att hitta informationen i Metadatabyrån. Det går att bläddra sig fram i sidstrukturen via menyn. Under rubriken Hitta snabbt finns ett antal snabblänkar till ofta använda sidor samt en A-Ö-lista över alla sidor. Du kan också använda sökfunktionen.

Praktiska anvisningar om Libris katalogiseringsverktyg

I många fall finns praktiska anvisningar i anslutning till anvisningarna i Metadatabyrån. I hjälpsektionen för Libris katalogiseringsverktyg finns allmänna instruktioner om hur Libris katalogiseringsverktyget fungerarlänk till annan webbplats. Se särskilt rubriken Att använda verktygetlänk till annan webbplats. Läs dessa anvisningar och lär dig hur verktyget fungerar!

Du kan också ta del av en filmad Introduktion till Libris format och katalogiseringsverktyg. Det ingår i utbildningsmaterialet till Grundkurs i Libriskatalogisering. Se också våra övriga instruktionsfilmer på sidan Utbildningsmaterial.

Metadatabyråns redaktion

Metadatabyrån har en redaktion på Kungliga biblioteket. Redaktionen ansvarar för att informationen är uppdaterad och korrekt.

Har du synpunkter, förslag och frågor, kontakta metadatabyran@kb.se

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET