Berika en katalogpost

Katalogisering av en befintlig katalogpost på P-, F- eller M-nivå.

Bestånd finns

Är boken inköpt genom en leverantör som är med i Libris förvärvsrutin har biblioteket redan bestånd på katalogposten.

  1. Berika först katalogposten om den är på P-, F- eller M-nivå och uppgradera till B-nivå.
  2. Redigera därefter beståndsposten vid behov.

Om katalogposten är på B- eller NB-nivå, gå till Berika en katalogpost, Bestånd.

Bestånd finns inte, lägg bestånd

Är boken införskaffad utanför Libris förvärvsrutin har biblioteket inget bestånd på katalogposten.

  1. Berika först katalogposten om den är på P-, F- eller M-nivå och uppgradera till B-nivå.
  2. Skapa sedan bestånd.

Om katalogposten är på B- eller NB-nivå fortsätt redigera Beståndsposten, se Skapa en ny katalogpost, Bestånd.

Förbered för att berika katalogposten

Gör så här:

  • Öppna katalogposten genom att klicka på titeln i träfflistan.
  • Klicka på Redigeraknappen i Verktygsmenyn.
  • Klicka på Berika från mall i den utfällda menyn och välj Bok. Då läggs flera obligatoriska egenskaper till katalogposten.
Expandera alla
  • Klicka på Verktygsknappen i Verktygsmenyn och sedan Expandera alla, då vecklas alla inmatningsrutor i katalogposten ut.

I Instans-delen står inte Instans men där Instans-delen börjar står det Instanstyp: Instans.

Instanstyp: Instans

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET