Beskrivningsnivå

Katalogposter har olika beskrivningsnivåer beroende på hur mycket andra bibliotek har berikat dem.

Librisguiden visar hur du berikar en katalogpost på P-, F- eller M-nivå för att kunna uppgradera den till B-nivå.

Gör så här:

  • Välj Biblioteksnivå (B-nivå).

Beskrivningsnivåer

Katalogposterna har olika beskrivningsnivåer beroende på hur mycket information andra bibliotek har lagt till.

De vanligaste nivåerna:

P = Preliminärpost

En automatiskt skapad katalogpost som ännu inte blivit uppgraderad. En del information finns, som kan vara felaktig.

F = Förhandspost

Poster för publikationer som är under utgivning. Posterna uppdateras via maskinella flöden och ska inte uppgraderas manuellt till annan nivå förrän efter utgivning. En del information finns, som kan vara felaktig.

M = Miniminivå

Den lägsta godkända nivån. Andra bibliotek kan ha katalogiserat och uppgraderat nivån. Observera dock att poster på denna nivå kan vara okontrollerade och uppgifterna kan vara felaktiga.

B = Biblioteksnivå

Den nivå som normalt tillämpas av Librisbiblioteken. Vid katalogisering på biblioteksnivå ska aktuell Librispraxis följas. Andra bibliotek har katalogiserat och uppgraderat nivån. Gå direkt till Bestånd.

NB = Nationalbiblioteksnivå

Den mest fullständiga nivån. Förekommer i poster gjorda av Nationalbibliografin på Kungliga biblioteket samt i poster som importeras från motsvarande utländsk nationalbibliografisk instans.

Om du upptäcker felaktigheter i katalogposter som KB har gjort åtgärda inte utan kontakta KB.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET