Instans

Instans-delen är beskrivande. Här beskriver du precis det som står i boken, inklusive felaktigheter.

Det underlättar att först arbeta i Instans-delen av katalogposten och sedan i Instans av verk-delen. Om du vill dölja Instans av verk-delen så kan du minimera den.

Gör så här:

  • Klicka på pilen längst upp vid Instans av verk / Text.
Vik in Instans av verk
Katalogisera alltid med boken framför dig.
Om du pausar arbetet eller arbetar länge, spara katalogposten och använd sedan funktionen Berika från mall: Bok när du börjar arbetet igen.
Om du hämtar information från copyrightuppgiften till andra egenskaper än Copyright ska du ange uppgiften inom klammer.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET