Medverkan och funktion

Här anger du verkets skapare och bidragsgivare samt deras funktioner.

Primär medverkan / Agent

Om det bara finns en medverkande lägger du in den under Primär medverkan.

Om det finns flera medverkande kan endast en av dem ligga under Primär medverkan. Övriga medverkande ska ligga under Medverkan.

Om det rör sig om en s.k. collaboration är det den först nämnda medverkande i den föredragna källan,se Om Libris katalogisering, Föredragen källa, som du ska lägga in under Primär medverkan. En collaboration innebär att flera medverkande har samarbetat om större delen av verket.

Om boken är en översättning följer du respektive lands nationalbibliografi i deras val av primär medverkan, även om det inte är den först nämnda medverkande.

Kontrollera att uppgiften om författare, illustratör m.m. stämmer eller lägg in korrekt namn.

Sök efter agent

Gör så här:

 • Klicka på plustecknet/Lägg till agent efter Agent och sök efter den medverkandes namn.
 • Kontrollera noga att det står rätt födelsetid/dödstid eller andra kännetecken om det finns flera personer med samma namn i träfflistan.
 • Länka bara om du är säker på att det är rätt person.
 • Klicka på plustecknet/Lägg till framför namnet.

Auktoriserade namnformer

Det är viktigt att använda auktoriserade namnformer om det finns. Det innebär att du i första hand ska länka till agenter. Ligger en olänkad namnform försök länka den.

Gör så här:

 • Klicka alltid på länksymbolen/Skapa/länka för att söka efter auktoriserade namnformer (agenter).
 • Kontrollera noga att det står rätt födelsetid/dödstid eller andra kännetecken om det finns flera personer med samma namn i träfflistan.
 • Länka bara om du är säker på att det är rätt person.
 • Klicka på plustecknet/Lägg till framför namnet.

Lokal entitet

Om det inte går att hitta rätt agent, skapa en lokal entitet.

Personnamn anges i inverterad form, med födelsetid och/eller dödstid efter: Efternamn, Förnamn, Födelsetid och/eller dödstid.

Ett undantag är när personen har namn i rak följd, som t.ex. isländska namn.

Gör så här:

 • Klicka på Skapa lokal entitet längst ner på sidan, klicka på Person i rullgardinen.
 • Ange sedan korrekt form av skaparens namn under Efternamn, Förnamn och Födelsetid och/eller dödstid, om det finns.

Födelsetid och/eller dödstid

När Efternamn och Förnamn redan finns i en lokal entitet som inte går att auktorisera kan du behöva lägga till Födelsetid och/eller dödstid.

Gör så här:

 • Klicka på plustecknet längst till höger i rutan efter Person.
 • Sök på ”Födelsetid och/eller dödstid”, klicka på plustecknet framför Födelsetid och/eller dödstid för att lägga till egenskapen i katalogposten.
 • Ange korrekt uppgift.
Om du ändrar Primär medverkan glöm inte att meddela Librisbiblioteken genom att skicka ett ändringsmeddelande (cxz-meddelande).

Primär medverkan / Funktion

Här anger du vilken funktion den medverkande har, t.ex. Författare, Illustratör m.m.

Kontrollera att uppgiften stämmer. Du kan behöva lägga till Funktion eller lägga in flera funktioner.

Gör så här:

 • Klicka på plustecknet/Lägg till funktion efter Funktion.
 • Sök efter det aktuella ordet, t.ex. ”författare”, klicka på plustecknet framför Författare för att lägga till funktionen i katalogposten.

Medverkan / Agent

Collaboration eller compilation

Om boken har flera upphovspersoner gäller särskilda regler. Först behöver du ta reda på om boken är en ”collaboration” eller en "compilation”.

 • Collaboration: skaparna har samarbetat och står gemensamt för verket.
 • Compilation : innehåller en samling verk av olika författare som var och en står för sitt bidrag. Ett typexempel är en antologi.

Librisguiden beskriver katalogisering av en bok skriven av en person eller flera som har samarbetat och gemensamt står för verket (en collaboration). För mer information om compilations se:

Kontrollera att uppgiften stämmer eller lägg in korrekt namn. Ligger en olänkad namnform försök länka den.

Sök efter agent

Gör så här:

 • Klicka på plustecknet/Lägg till agent efter Agent och sök efter den medverkandes namn.
 • Kontrollera noga att det står rätt födelsetid/dödstid eller andra kännetecken om det finns flera personer med samma namn i träfflistan.
 • Länka bara om du är säker på att det är rätt person.
 • Klicka på plustecknet/Lägg till framför namnet.

Auktoriserade namnformer

Det är viktigt att använda auktoriserade namnformer om det finns. Det innebär att du i första hand ska länka till agenter. Ligger en olänkad namnform försök länka den.

Gör så här:

 • Klicka alltid på länksymbolen/Skapa/länka för att söka efter auktoriserade namnformer (agenter).
 • Kontrollera noga att det står rätt födelsetid/dödstid eller andra kännetecken om det finns flera personer med samma namn i träfflistan.
 • Länka bara om du är säker på att det är rätt person.
 • Klicka på plustecknet/Lägg till framför namnet.

Lokal entitet

Om det inte går att hitta rätt agent, skapa en lokal entitet.

Personnamn anges i inverterad form, med födelsetid och/eller dödstid efter: Efternamn, Förnamn, Födelsetid och/eller dödstid.

Ett undantag är när personen har namn i rak följd, som t.ex. isländska namn.

Gör så här:

 • Klicka på Skapa lokal entitet längst ner på sidan, klicka på Person i rullgardinen.
 • Ange sedan korrekt form av skaparens namn under Efternamn, Förnamn och Födelsetid och/eller dödstid, om det finns.

Födelsetid och/eller dödstid

När Efternamn och Förnamn redan finns i en lokal entitet som inte går att auktorisera kan du behöva lägga till Födelsetid och/eller dödstid.

Gör så här:

 • Klicka på plustecknet längst till höger i rutan efter Person.
 • Sök på ”Födelsetid och/eller dödstid”, klicka på plustecknet framför Födelsetid och/eller dödstid för att lägga till egenskapen i katalogposten.
 • Ange korrekt uppgift.

Medverkan / Funktion

Här anger du vilken funktion den medverkande har, t.ex. Författare, Illustratör, Översättare m.m.

Kontrollera att eventuell uppgift stämmer. Du kan behöva lägga till Funktion eller lägga in flera funktioner.

Gör så här:

 • Klicka på plustecknet/Lägg till funktion efter Funktion.
 • Sök efter det aktuella ordet, t.ex. ”redaktör”, klicka på plustecknet framför Redaktör för att lägga till funktionen i katalogposten.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET