Har titel

För mer information om Titel se Manifestation (Instans), Titel.

Titel / Huvudtitel

Kontrollera att huvudtiteln stämmer med föredragen källa i boken eller ange huvudtiteln.

Använd i första hand titelsidan som föredragen källa för tryckta böcker, se Om Libris katalogisering, Föredragen källa.

Om du ändrar Huvudtitel glöm inte att meddela Librisbiblioteken genom att skicka ett cxz-meddelande om ändringen.

Titel / Fileringsvärde

För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel, ska artikeln fileras bort för att få rätt uppställningsord. Fileringsvärdet anger hur många tecken som ska räknas bort.

De vanligaste artiklarna på svenska är:

 • En = 3
 • Ett = 4
 • Den/Det = 4

Kontrollera att uppgiften stämmer eller lägg till Fileringsvärde vid behov.

Gör så här:

 • Klicka på plustecknet/Lägg till egenskap till höger i rutan.
 • Sök efter ”fileringsvärde” och klicka på plustecknet framför Fileringsvärde för att lägga till det i katalogposten.
 • Ange korrekt siffra i rutan, mellanslag ska också räknas med.

Titel / Övrig titelinformation

Kontrollera att Övrig titelinformation stämmer med föredragen källa i boken, se Om Libris katalogisering, Föredragen källa.

Ange korrekt undertitel, alltid med gemen begynnelsebokstav (förutom vid namn). Om det finns flera undertitlar, skriv in dessa efter varandra, åtskilda av mellanslag, kolon, mellanslag.

Lägg till Övrig titelinformation vid behov.

Gör så här:

 • Klicka på plustecknet/Lägg till egenskap till höger i rutan.
 • Sök efter ”övrig”, klicka på plustecknet framför Övrig titelinformation för att lägga till det i katalogposten.
 • Ange övrig titelinformation.

Omslagstitel och Varianttitel m.fl.

När titel eller undertitel på omslaget skiljer sig åt från titel eller undertitel på titelsidan och vid andra titelvariationer används t.ex. Varianttitel eller Omslagstitel, se Titel, Varianttitel.

Kontrollera att uppgiften stämmer eller lägg till vid behov.

Gör så här:

 • Klicka på plustecknet/Lägg till entitet till vänster i rutan.
 • Klicka på Välj typ, välj sedan t.ex. Varianttitel, Omslagstitel, Ryggtitel eller annan typ av varianttitel.
 • Ange varianttitel.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET