Seriemedlemskap

En serieuppgift ska vara tydligt framhävd. Vanligen står serieuppgiften i boken, t.ex. på omslag eller titelsida.

För mer information se Serieuppgift och Flerbandsverk.

Om ingen tydlig serieuppgift finns i den föredragna källan men du ändå vill få delarna att höra ihop finns det andra möjligheter än att ange serieuppgift. Du kan ange att boken handlar om en viss fiktiv gestalt, genom att ange den fiktiva gestalten som ämne. Du kan också visa att boken ingår i en läsordning. Gör då en anmärkning om serie/fortsättningsarbete.

Ange endast "riktiga" serieuppgifter. Hämta alltså inte serieuppgifter från förlagsreklam, baksidestexter etc., eftersom de kan variera. Finns serietiteln redan i katalogposten kan den komma direkt från förlaget via maskinella uppdateringar och vara felaktig.

Seriemedlemskap / Serieuppgift

Kontrollera att uppgiften under Serieuppgift stämmer eller ange serieuppgift vid behov.

Seriemedlemskap / Numrering inom serie

Kontrollera uppgiften eller ange korrekt numrering vid behov.

Seriemedlemskap / Indikator för biuppslag

Ange ”0”.

Om det står ”1” låt det ligga kvar om det finns uppgifter i katalogposten om att boken ingår i en serie som har en huvudpost, under Seriemedlemskap / Ingår i serie (som Librisguiden inte tar upp).

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET