Upplageuppgift

Upplageuppgiften betecknar upplagan som boken hör till.

Kontrollera att uppgiften stämmer eller ange upplageuppgift om det står i boken.

Skriv inget om tryckning här såvida inte tryckning är en oskiljaktig del av upplageuppgiften, d.v.s. är grammatiskt sammanbunden.

Upplageuppgift: Första upplagan
I publikationen: Första upplagan, första tryckningen


Upplageuppgift: Första upplagans första tryckning
I publikationen: Första upplagans första tryckning

Upplageuppgift: Första pocketutgåvan
I publikationen: Första pocketutgåvan

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET