Katalogposten, Sök och Bestånd

Om katalogpostens uppbyggnad, de olika katalogpostnivåerna, hur du söker fram rätt katalogpost och hur du lägger bestånd.

Sök noga innan du skapar en ny katalogpost. Undvik att skapa dubbletter.

Instans av verk, Instans, och Adminmetadata

Katalogposten består av:

  • Instans av verk
  • Instans
  • Adminmetadata

Instans av verk-delen (verksdelen) av katalogposten är analyserande. Där anger du vem eller vilka du anser vara skapare av verket och vad boken handlar om genom att t.ex. lägga till kontrollerade ämnesord.

Instans-delen är beskrivande och handlar om utgåvan. Där beskriver du precis det som står i boken, inklusive felaktigheter.

Under Adminmetadata finns information om katalogposten: när och av vem den är skapad, vilken beskrivningsnivå den har och vilka katalogiseringsregler katalogposten följer.

För mer information om Instans, se Manifestation (Instans) och för mer information om Verk, se Verk och uttryck.

Beskrivningsnivåer

Katalogposterna har olika beskrivningsnivåer beroende på hur mycket information andra bibliotek har lagt till.

De vanligaste nivåerna:

P = Preliminärpost

En automatiskt skapad katalogpost som ännu inte blivit uppgraderad. En del information finns, som kan vara felaktig.

F = Förhandspost

Poster för publikationer som är under utgivning. Posterna uppdateras via maskinella flöden och ska inte uppgraderas manuellt till annan nivå förrän efter utgivning. En del information finns, som kan vara felaktig.

M = Miniminivå

Den lägsta godkända nivån. Andra bibliotek kan ha katalogiserat och uppgraderat nivån. Observera dock att poster på denna nivå kan vara okontrollerade och uppgifterna kan vara felaktiga.

B = Biblioteksnivå

Den nivå som normalt tillämpas av Librisbiblioteken. Vid katalogisering på biblioteksnivå ska aktuell Librispraxis följas. Andra bibliotek har katalogiserat och uppgraderat nivån. Gå direkt till Bestånd.

NB = Nationalbiblioteksnivå

Den mest fullständiga nivån. Förekommer i poster gjorda av Nationalbibliografin på Kungliga biblioteket samt i poster som importeras från motsvarande utländsk nationalbibliografisk instans.

Om du upptäcker felaktigheter i katalogposter som KB har gjort åtgärda inte utan kontakta KB.

Sök efter katalogpost

Förbered för katalogisering genom att söka efter rätt katalogpost.

Sök upp boken genom att skriva eller skanna in ISBN utan bindestreck i sökrutan.

Om flera katalogposter med samma ISBN finns, välj katalogposttyp för tryckta böcker (andra katalogposttyper kan vara för andra medietyper, t.ex. e-böcker, talböcker, m.m.).

  • Ospecificerad [eller tryckt]: instans monografisk resurs, omedierad, volym.
Träfflista katalogposter

Sök även på ord ur titel, eventuellt kombinerat med del av författarens namn.

Sökningen säkerställer att du inte skapar dubblettposter om du ska skapa en ny post. Du kan också hitta en annan utgåva och använda information från den.

Bestånd finns

Är boken inköpt genom en leverantör som är med i Libris förvärvsrutin har biblioteket redan bestånd på katalogposten.

  1. Berika först katalogposten om den är på P-, F- eller M-nivå och uppgradera till B-nivå.
  2. Redigera därefter beståndsposten vid behov.

Om katalogposten är på B- eller NB-nivå, gå till Berika en katalogpost, Bestånd.

Bestånd finns inte, lägg bestånd

Är boken införskaffad utanför Libris förvärvsrutin har biblioteket inget bestånd på katalogposten.

  1. Berika först katalogposten om den är på P-, F- eller M-nivå och uppgradera till B-nivå.
  2. Skapa sedan bestånd.

Om katalogposten är på B- eller NB-nivå fortsätt redigera Beståndsposten, se Skapa en ny katalogpost, Bestånd.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET