Om Libris katalogisering

Allmän information om Libris katalogisering som är bra att känna till inför katalogisering och användbara länkar för mer information.

För mer information om katalogisering av tryckta böcker, se särskilt Tryckta monografier

För instruktionsfilmer och övningsmaterial, se Utbildningsmaterial.

Katalogiseringsstandard

RDA (Resource Description and Acess) är den internationella katalogiseringsstandard som KB använder i Libris katalogisering vid beskrivning av bl.a. böcker. För mer information se Introduktion till Libris Länk till annan webbplats. och Verk och uttryck, Kärnelement och obligatoriska element.

Föredragen källa

En föredragen källa är stället eller ställena i boken som du ska hämta information från.

För titelinformation, använd i första hand:

  • titelsida – sidan i boken där titel och upphovspersoner står, här finns ofta även utgivningsuppgifter.

Om det saknas titelsida eller om uppgiften som du söker inte finns på titelsidan är den föredragna källan den första av följande som bär en titel:

  1. omslag, eller löst skyddsomslag utgivet med boken
  2. en sida i början av boken som bär dess titel och som också är den första sidan som innehåller text
  3. kolofon – ett stycke i början eller slutet av boken med samlad information om t.ex. upplaga, copyright, bokens utgivningsår eller tryckår och ISBN.

För andra uppgifter annat än titelinformation är det vanligast att den föredragna källan är:

  1. samma källa som huvudtiteln återfinns i
  2. en annan källa inom boken.

Ändringsmeddelanden

Librisbiblioteken skickar meddelanden till varandra om vissa typer av ändringar i en katalogpost, som kan påverka t.ex. bokens hylluppställning. Detta sker genom särskilda ändringsmeddelanden. Dessa ändringsmeddelanden kallas ibland också ”cxz”.

För mer information se Ändringsmeddelanden cxz.

Svenska skrivregler

Använd senaste upplagan av Svenska skrivregler om du är osäker på vilka skrivregler som gäller.

Librisguidens ordlista

Verk

En avgränsad intellektuell eller konstnärlig skapelse.

Uttryck

Den intellektuella eller konstnärliga form ett verk får varje gång det förverkligas (text, ljud, bild osv., eller en kombination av dessa). Exempel på uttryck är en översättning eller en mindre bearbetning av ett verk. I Libris beskrivs Verk och Uttryck tillsammans och kallas Verk.

Instans (eller manifestation)

Den fysiska gestaltningen av ett uttryck av ett verk, t.ex. en viss upplaga. I Libris format kallas det Instans. Enligt katalogreglerna RDA kallas det Manifestation. Ett verk kan ha en eller flera instanser. Exempelvis kan en roman komma ut i en eller flera utgåvor. Varje utgåva är en instans av verket. En Instans återspeglar information som utgivningsplats, utgivare och utgivningsår.

Entitet

En entitet är något överhuvudtaget, något som kan beskrivas, t.ex. en person, ett verk, ett exemplar.

Egenskap

Egenskaper används för att beskriva entiteterna och relationerna mellan dem. t.ex. att en instans (manifestation) har en huvudtitel eller att en person är författare till ett verk.

Agent

Agenter är en typ av entiteter som kan ha relationer till bland annat verk och instanser. Det kan till exempel vara personer eller organisationer.

Bestånd

De exemplar som biblioteket har i sin samling. I Libris beskrivs bibliotekets bestånd genom att man lägger bestånd på en Instans (manifestation).

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET