Instans

Instans-delen är beskrivande. Här beskriver du precis det som står i boken, inklusive felaktigheter.

Det underlättar att först arbeta i Instans-delen av katalogposten och sedan i Instans av verk-delen.

I Instans-delen står inte Instans men där Instans-delen börjar står det Instanstyp: Tryck i Skapa ny-mallen.

Instanstyp Tryck

Medan du arbetar i Instans-delen kan du dölja Instans av verk-delen genom att minimera den.

Gör så här:

  • Klicka på pilen längst upp vid Instans av verk / Text.
Vik in Instans av verk
När du skapar en ny katalogpost är det bäst att göra klart hela katalogposten innan du sparar den.
Om du pausar arbetet, spara katalogposten och använd sedan funktionen Berika från mall: Bok när du börjar arbetet igen. Skapa ny-mallen kommer med en del uppgifter under olika egenskaper och därför blir de egenskaperna låsta för Berika från mall. Ibland måste du därför ta bort hela egenskapen och lägga till den igen. Då kommer även underliggande egenskaper med på rätt ställe.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET