Översättning av

Här anger du originaltiteln och originalspråket för en översättning.

Har titel / Titel / Huvudtitel

Belägg originalets titel i respektive lands nationalbibliografi genom att söka i Andra källor i Libris katalogisering eller i respektive nationalbiblioteks katalog.

Går det inte att belägga originaltiteln? Ange den titel som förekommer som originaltitel i boken.

Om originaltiteln är felaktig i boken gör en Anmärkning "Originalets titel i publikationen: xxx"

Lägg vid behov till Översättning av för att ange originaltitel och originalspråk.

Gör så här:

  • Klicka på plustecknet/Egenskap/Lägg till egenskap högst upp till höger under Instans av verk-delen.
  • Sök efter ”översättning”, klicka på plustecknet framför Översättning av, för att lägga till i katalogposten.
  • Klicka på plustecknet/Lägg till entitet efter Översättning av.
  • Klicka på Skapa lokal entitet: längst ner på sidan och välj Verk i listan.
  • Skriv in originaltiteln under Har Titel / Titel / Huvudtitel.

Titel / Fileringsvärde

För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel, ska artikeln fileras bort. Fileringsvärdet anger hur många tecken som ska räknas bort.

Gör så här:

  • Klicka på plustecknet/Lägg till egenskap längst till höger efter Titel.
  • Sök efter ”fileringsvärde” och klicka på plustecknet framför Fileringsvärde för att lägga till det i katalogposten.
  • Ange korrekt siffra i rutan, mellanslag ska också räknas med.

Fileringsvärde för engelska "The" = 4

Fileringsvärde för franska "Le" = 3

Fileringsvärde för tyska "Die" = 4

Verk / Verk / Språk

Ange korrekt språk om boken är en översättning.

Gör så här:

  • Klicka på plustecknet efter Språk under Översättning av / Verk och sök fram relevant språk i sökrutan.
  • Klicka på plustecknet framför språket, för att lägga till i katalogposten.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET