Ämne

De flesta bibliotek använder ämnesord från Svenska ämnesord (sao) och Barnämnesord (barn). Ämnesord från dessa system finns tillgängliga som länkade entiteter i Libris. Vid indexering med dessa ämnesordssystem ska respektive riktlinjer följas.

För mer information, se Ämnesord och genre/form i Libris och filmerna om ämnesord i Utbildningsmaterial, Ämnesord och Genre/form.

För barn- och ungdomslitteratur ska du endast använda ämnesord från Barnämnesord. För vuxenlitteratur använder de flesta bibliotek Svenska ämnesord. En del bibliotek använder andra mer specialiserade ämnesordslistor, t.ex. MeSH eller Agrovoc. Dessa listor finns oftast inte tillgängliga som länkade entiteter i Libris och ämnesorden läggs då in som lokala entiteter.

En av principerna för ämnesordsindexering i Libris är att ca 20 % av ett verk ska behandla ett ämne för att motsvarande ämnesord ska läggas i beskrivningen.

Använd så specifika ämnesord som möjligt.

Finns tidigare upplagor kan du hämta mycket information från äldre katalogposter, bl.a. ämnesord. Ibland kan du behöva ändra uppgifterna men oftast är det korrekt.

Lägg till korrekta ämnesord.

Gör så här:

  • Klicka på plustecknet/Lägg till entitet efter Ämne, sök efter det aktuella ämnesordet.
  • För vuxenbok skriv t.ex. ”sao katter” för att hitta ett ämnesord från Svenska ämnesord.
  • Klicka på plustecknet framför Katter, sao.
  • För barnbok skriv t.ex. ”barn katter” för att hitta ett ämnesord från Barnämnesord.
  • Klicka på plustecknet framför Katter, barn.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET