Genre/form

Här anger du både genre/form-termer och lämpliga MARC-koder, även om de överlappar varandra.

Lägg till de genre/formtermer som bäst beskriver verket, ofta flera.

Gör så här:

  • Klicka på plustecknet/Lägg till entitet efter Genre/form.
  • Sök efter den aktuella genre/formtermen.
  • För vuxengenre skriv t.ex. ”saogf manga”, för barngenre skriv t.ex. ”barngf manga”.
  • Klicka på plustecknet/Lägg till framför genre/form för att lägga till termen i katalogposten.
Finns tidigare upplagor kan du hämta mycket information därifrån, bl.a. genre/form. Ibland kan du behöva ändra uppgifterna men oftast är det korrekt.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET