Har titel

Den föredragna titeln är den titel som identifierar verket. Vanligtvis är den densamma som bokens huvudtitel som du anger under Instans / Har titel och då behöver du inte ange den även här. I mer komplexa situationer behöver du dock fastställa den föredragna titeln och ange den här.

För översättningar ska du istället ange den föredragna titeln för verket (originaltiteln), under egenskapen Översättning av.

Titel / Huvudtitel

I vissa fall ska du ange föredragen titel för verket här:

 • när ett verk kommit ut under olika titlar på samma språk
 • när samma titel har använts för olika verk
 • när en samling av verk av en agent saknar pregnant titel på originalspråk.

För mer information se Föredragen titel för verket Länk till annan webbplats..

Lägg till Har titel vid behov.

Gör så här:

 • Klicka på plustecknet/Egenskap/Lägg till egenskap högst upp till höger under Instans av verk-delen.
 • Sök efter ”har titel”, klicka på plustecknet framför Har titel för att lägga till i katalogposten.
 • Klicka på rullgardinen Välj typ och välj Titel.
 • Ange titel.

Titel / Fileringsvärde

För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel, ska artikeln fileras bort. Fileringsvärdet anger hur många tecken som ska räknas bort.

De vanligaste artiklarna på svenska är:

 • En = 3
 • Ett = 4
 • Den/Det = 4

Lägg vid behov till Fileringsvärde.

Gör så här:

 • Klicka på plustecknet/Lägg till egenskap till höger i rutan.
 • Sök efter ”fileringsvärde” och klicka på plustecknet framför Fileringsvärde för att lägga till det i katalogposten.
 • Ange korrekt siffra i rutan, mellanslag ska också räknas med.

Titel / Övrig titelinformation

Ange inte Övrig titelinformation här, även om det finns en undertitel.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET