Översättning av

Här anger du originaltiteln och originalspråket för en översättning.

Librisguiden beskriver katalogisering av en bok skriven av en person eller flera tillsammans (en collaboration).

Angående titel för ett översatt samlingsverk (en compilation) se:

Har titel / Titel / Huvudtitel

Belägg originalets titel i respektive lands nationalbibliografi genom att söka i Andra källor i Libris katalogisering eller i respektive nationalbiblioteks katalog.

Går det inte att belägga originaltiteln? Ange den titel som förekommer som originaltitel i boken.

Om originaltiteln är felaktig i boken gör en Anmärkning "Originalets titel i publikationen: xxx"

Lägg vid behov till Översättning av för att ange originaltitel och originalspråk.

Gör så här:

  • Klicka på plustecknet/Egenskap/Lägg till egenskap högst upp till höger under Instans av verk-delen.
  • Sök efter ”översättning”, klicka på plustecknet framför Översättning av, för att lägga till i katalogposten.
  • Klicka på plustecknet/Lägg till entitet efter Översättning av.
  • Klicka på Skapa lokal entitet: längst ner på sidan och välj Verk i listan.
  • Skriv in originaltiteln under Har Titel / Titel / Huvudtitel.

Titel / Fileringsvärde

För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel, ska artikeln fileras bort. Fileringsvärdet anger hur många tecken som ska räknas bort.

Gör så här:

  • Klicka på plustecknet/Lägg till egenskap längst till höger efter Titel.
  • Sök efter ”fileringsvärde” och klicka på plustecknet framför Fileringsvärde för att lägga till det i katalogposten.
  • Ange korrekt siffra i rutan, mellanslag ska också räknas med.

Fileringsvärde för engelska "The" = 4

Fileringsvärde för franska "Le" = 3

Fileringsvärde för tyska "Die" = 4

Verk / Verk / Språk

Ange korrekt språk om boken är en översättning.

Gör så här:

  • Klicka på plustecknet efter Språk under Översättning av / Verk och sök fram relevant språk i sökrutan.
  • Klicka på plustecknet framför språket, för att lägga till i katalogposten.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET