Copyright

Copyrightår är ett årtal kopplat till upphovsrättsskydd som faller under upphovsrättslagar eller motsvarande lagstiftning.

Du behöver endast ange copyrightår för att belägga Primär utgivning / Datum om du hämtar uppgift om utgivningstid från copyright för att utgivningsår och tillverkningsår saknas eller är felaktigt. Se rubriken Primär utgivning / Datum ovan.

Utgivning / Primär utgivning / År: 2020

Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2020]

Copyright / Datum: ©2020

Utgivningsår och tillverkningsår saknas men copyrightår finns.

Utgivning / Primär utgivning / År: 1999

Utgivning / Primär utgivning / Datum: 1997

Copyright / Datum: ©1999

Utgivningsåret är felaktigt och tillverkningsår saknas men korrekt copyrightår finns.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET