Har titel

För mer information om Titel se Manifestation (Instans), Titel.

Titel / Huvudtitel

Ange korrekt huvudtitel enligt föredragen källa i boken.

Använd i första hand titelsidan som föredragen källa för tryckta böcker, se Om Libris katalogisering, Föredragen källa.

Titel / Fileringsvärde

För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel, ska artikeln fileras bort för att få rätt uppställningsord. Lägg till Fileringsvärde vid behov. Fileringsvärdet anger hur många tecken som ska räknas bort.

De vanligaste artiklarna på svenska är:

  • En = 3
  • Ett = 4
  • Den/Det = 4

Gör så här:

  • Klicka på plustecknet/Lägg till egenskap till höger i rutan och sök efter ”fileringsvärde”.
  • Klicka på plustecknet framför Fileringsvärde för att lägga till i katalogposten.
  • Ange korrekt siffra i rutan, mellanslag ska också räknas.

Titel / Övrig titelinformation

Vid behov, ange korrekt undertitel, alltid med gemen begynnelsebokstav (förutom vid namn).

Om det finns flera undertitlar, ange dessa efter varandra, åtskilda av mellanslag, kolon, mellanslag.

Använd i första hand titelsidan som föredragen källa för tryckta böcker, Om Libris katalogisering, Föredragen källa.

Omslagstitel och Varianttitel m.fl.

När titel eller undertitel på omslaget skiljer sig åt från titel eller undertitel på titelsidan och vid andra titelvariationer används t.ex. Varianttitel eller Omslagstitel, se Titel, Varianttitel.

Kontrollera att uppgiften stämmer eller lägg till vid behov.

Gör så här:

  • Klicka på plustecknet/Lägg till entitet till vänster i rutan.
  • Klicka på Välj typ, välj sedan t.ex. Varianttitel, Omslagstitel, Ryggtitel eller annan typ av varianttitel.
  • Ange varianttitel.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET