Övriga fysiska detaljer

Om en bok har illustrativt innehåll och om det är viktigt för identifikation eller urval, ange ”illustration”/”illustrationer”.

Ange "illustration"/”illustrationer” för t.ex. bilderböcker eller om bokens löpande text (inte bokens pärmar eller omslagsflikar) innehåller bilder, fotografier m.m.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET