Tillverkning

Under Tillverkning kan du vid behov ange Datum.

Om utgivningsår inte finns i boken eller är felaktigt men tillverkningsår finns, belägg uppgiften i Primär utgivning / År genom att ange tillverkningsår.

Tillverkning / Datum

Om utgivningsår finns i källan behövs inte Tillverkning / Datum.

Ange tillverkningsår vid behov.

Utgivning / Primär utgivning / År: 2023

Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2023]

Tillverkning / Tillverkning / Datum: 2023

Utgivningsår saknas men tillverkningsår finns.

Utgivning / Primär utgivning / År: 1983

Utgivning / Primär utgivning / Datum: 1973

Tillverkning / Tillverkning / Datum: 1983

Utgivningsåret är felaktigt men korrekt tillverkningsår finns.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET