Utgivning

Uppgift om utgivningsort, utgivarnamn och utgivningstid för en publicerad bok.

Primär utgivning / Land

”Sverige” ligger förifyllt och länkat.

Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning

Ange utgivningsort om det står i boken. Finns uppgiften endast i en copyright eller om du hämtar uppgiften utanför boken (t.ex. om du söker upp förlagets utgivningsort på förlagets hemsida) ska du ange uppgiften inom klammer. Länka den inte.

Om du hämtar information från copyrightuppgiften till andra egenskaper än Copyright ska du ange uppgiften inom klammer.

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: [Stockholm]

Uppgiften om plats är hämtad från copyright och därför inom klammer.

Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning

Ange uppgiften om förlag i Agent som den står i den föredragna källan, se Om Libris katalogisering, Föredragen källa.

Länka inte uppgiften om Agent utan skriv av uppgiften som den står i boken.

Primär utgivning / År

Ange uppgift om utgivningsår, får endast innehålla siffror och bokstaven u. Ange det senaste årtal du hittar i resursen.

År måste alltid finnas med för att katalogposten ska kunna sorteras efter årtal i t.ex. träfflistor.

Om utgivningsår finns i boken behöver du bara ange uppgiften i Primär utgivning / År.

Om utgivningsår inte finns i boken men tillverkningsår eller copyrightår finns, hämta uppgift om utgivningstid till Primär utgivning /År från i första handtillverkningsår och i andra hand copyrightår. Komplettera med årtalet inom klammer i Primär utgivning / Datum.

Om utgivningsåret är felaktigt, ange det korrekta året i Primär utgivning / År och komplettera uppgiften genom att ange det felaktiga utgivningsåret i Primär utgivning / Datum. Belägg uppgiften genom att ange tillverkningsår eller copyrightår och ange i Anmärkning: "Felaktigt utgivningsår i publikationen, skall vara xxxx"

För mer information se Utgivningsuppgift, Utgivningstid.

Utgivning / Primär utgivning / År: 1983

Utgivning / Primär utgivning / Datum: 1973

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Felaktigt utgivningsår i publikationen, skall vara 1983

Känt att utgivningsåret är felaktigt.

Utgivning / Primär utgivning / År: 1983

Utgivning / Primär utgivning / Datum: 1973

Tillverkning / Tillverkning / Datum: 1983

Utgivningsåret är felaktigt men korrekt tillverkningsår finns.

Utgivning / Primär utgivning / År: 2023

Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2023]

Tillverkning / Tillverkning / Datum: 2023

Utgivningsår saknas men tillverkningsår finns.

Utgivning / Primär utgivning / År: 2021

Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2021]

Utgivningsår saknas och ingen annan uppgift om datum finns varför uppgiften hämtats utanför boken.

Primär utgivning / Datum

Datum används som ett komplement till År vid behov, t.ex. om utgivningsår inte finns i den föredragna källan utan måste tas från annan plats i eller utanför resursen eller om uppgiften om utgivningsår i resursen är felaktig.

Får innehålla text och interpunktionstecken.

Ange uppgift om datum vid behov.

För att redovisa varifrån uppgiften hämtades, lägg också in tillverkningsår eller copyrightår om uppgiften hämtades därifrån, se rubriken Tillverkning och Copyrightår. Ange uppgiften enligt följande prioritetsordning:

  1. Lägg till året under Tillverkning / Datum eller, om du inte hittade något tillverkningsår i boken:
  2. Copyrightår. Lägg till året under Copyright / Datum:, t.ex. ©2023.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET