Verktyget - lägga till egenskaper och entiteter

I katalogposten kan du lägga till olika egenskaper och/eller entiteter. Här följer några illustrerade exempel på hur du kan lägga till olika egenskaper och entiteter.

Under Hjälp, Att använda verktyget Länk till annan webbplats. i Libris katalogisering finns mer information om hur katalogiseringsverktyget fungerar.

Berika från mall: Bok

Det är praktiskt att använda funktionen som heter Berika från mall: Bok, framförallt när du berikar en befintlig katalogpost, då kommer de flesta för en bok relevanta egenskaper med.

När du skapar en ny katalogpost kommer de relevanta egenskaperna med i katalogpostmallen och du behöver därför inte inleda katalogiseringen med Berika från mall: Bok.

Om det ligger en uppgift under en egenskap blir den egenskapen låst för Berika från mall och för Lägg till egenskap. Ibland måste du därför ta bort hela egenskapen och lägga till den igen. Då kommer även underliggande egenskaper med på rätt ställe. Det gäller t.ex. Utgivning där uppgiften Land: Sverige kommer med genom Berika från mall: Bok och i Skapa ny: Bok-mallen.

Gör så här:

Instans redigera
 • Öppna katalogposten genom att klicka på titeln. Klicka på Redigeraknappen i Verktygsmenyn.
Verktyg i Verktygsmenyn
 • Klicka på Verktygsknappen i Verktygsmenyn.
Berika från mall
 • Klicka på Berika från mall.
Berika från mall: Bok
 • Välj Bok, då läggs fler obligatoriska egenskaper till katalogposten.
Om du pausar arbetet eller arbetar länge, spara katalogposten och använd sedan funktionen Berika från mall: Bok när du börjar arbetet igen.

Lägg till egenskaper och entiteter

Ibland behöver du lägga till egenskap och entitet var för sig, eftersom den egenskap du behöver kanske inte har kommit via Berika från mall: Bok.

1. Lägg till egenskaper i hela katalogposten

Exempel:

Lägg till Särskiljande tillägg under Identifikator.

Gör så här:

Lägg till egenskap
 • Klicka på plustecknet/Lägg till egenskap till höger i rutan.
Särskiljande plus
 • Sök efter ”särskiljande” och klicka på plustecknet framför Särskiljande tillägg för att lägga till i katalogposten.

2. Lägg till entiteter i hela katalogposten

Exempel:

Lägg till ämnesordet Hundar som ämnesord för vuxna.

Gör så här:

Lägg till entitet
 • Klicka på plustecknet/Lägg till entitet efter Ämne.
Sök efter hundar
 • Skriv ”sao hundar” i sökrutan för att endast få fram ämnesord för vuxenlitteratur.
 • Klicka på plustecknet framför Hundar för att lägga till ämnesordet i katalogposten.

3. Lägg till egenskaper under Instans-delen

Exempel:

Lägg till egenskapen Tillverkning.

Gör så här:

Lägg till egenskaper under: Instans
 • Klicka på plustecknet/Lägg till egenskaper under: Instans i Verktygsmenyn.
Tillverkning
 • Sök efter ”tillverkning” och klicka på plustecknet framför Tillverkning för att lägga till det i katalogposten.

4. Lägg till egenskaper under Instans av verk-delen

Exempel:

Lägg till egenskapen Målgrupp.

Gör så här:

Lägg till egenskap
 • Klicka på Egenskap/Lägg till egenskap till höger högst upp i Instans av verk.
Målgrupp
 • Sök efter ”målgrupp” och klicka på plustecknet framför Målgrupp för att lägga till det i katalogposten.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET