Metadata­byrån

I fokus

Om Metadata­byrån

Metadatabyrån innehåller nationell praxis och anvisningar inom metadata och katalogisering. Metadatabyråns redaktion finns på Kungliga biblioteket.

I Metadatabyrån hittar du bland annat:

  • information om KB:s metadatastandarder
  • sidor för samarbetsgrupper inom metadata och katalogisering
  • anvisningar för katalogisering enligt RDA
  • riktlinjer och praxis för auktoritetsarbete, klassifikation och ämnesord
  • exempel från Libris katalogisering
  • länkar till utbildningsmaterial och tjänster

Metadatabyrån är under uppbyggnad och ersätter Katalogisatörens verktygslåda och Anvisningar för katalogisering (RDA) med flera texter. Har du synpunkter och frågor, kontakta metadatabyran@kb.se

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET