Detta är Metadatabyrån - BETA

Metadatabyrån innehåller nationell praxis och anvisningar inom metadata och katalogisering.

Här kommer du att hitta anvisningar för katalogisering enligt RDA, formatöversikter, riktlinjer för ämnesord, praxis för klassifikation och nyheter inom metadataområdet.

Metadatabyrån är under uppbyggnad och ersätter Katalogisatörens verktygslåda och Anvisningar för katalogisering enligt RDA med flera texter. Under 2020 kommer texter att uppdateras och förnyas och nya texter att läggas till efterhand. Har du synpunkter och frågor, kontakta metadatabyran@kb.se

Aktuellt