Detta är Metadatabyrån

Metadatabyrån innehåller nationell praxis och anvisningar inom metadata och katalogisering. Metadatabyråns redaktion finns på Kungliga biblioteket.

I Metadatabyrån hittar du bland annat:

  • information om KB:s metadatastandarder
  • sidor för samarbetsgrupper inom metadata och katalogisering
  • anvisningar för katalogisering enligt RDA
  • riktlinjer och praxis för auktoritetsarbete, klassifikation och ämnesord
  • länkar till utbildningsmaterial och tjänster

Metadatabyrån är under uppbyggnad och ersätter Katalogisatörens verktygslåda och Anvisningar för katalogisering (RDA) med flera texter. Under 2020 kommer texter att uppdateras och förnyas och nya texter att läggas till efterhand. Har du synpunkter och frågor, kontakta metadatabyran@kb.se

I fokus