Generella anvisningar - RDA

Under rubriken Generella anvisningar - RDA hittar du katalogiseringsanvisningar som gäller gemensamt för flera materialtyper. Terminologin under Generella anvisningar - RDA bygger på regelverket RDA (Resource Description and Access) och skiljer sig ibland från terminologin i Libris katalogisering.

Undersidor