Källor för beskrivningen

RDA 2.2 handlar om var du ska hämta information när du beskriver en manifestation. Den föredragna källan är den källa där du hittar huvudtiteln men för de flesta egenskaper tillåter RDA att du hämtar uppgifter från vilken källa som helst, enligt en viss prioritetsordning.

Föredragen källa

RDA 2.2.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Librispraxis för val av föredragen källa skiljer sig beroende på typ av material.

Manifestationer som består av en eller flera sidor, blad, etc., eller bilder av sidor, blad, etc.

Använd i första hand titelsidan, titelbladet etc. som föredragen källa.
Om det inte finns titelsida är den föredragna källan den första av följande som bär en titel:

  • omslag, eller löst skyddsomslag utgivet med manifestationen
  • en sida i början av resursen som bär dess titel och som också är den första sidan som innehåller text
  • kolofon

Om ingen av dessa källor bär en titel, välj en annan källa där titeln finns. Om det finns fler än en, välj en där informationen är formellt presenterad.

För samlingsverk som saknar gemensam titelsida, behandla de ingående verkens titelsidor som en gemensam titelsida för manifestationen.

Manifestationer som består av rörlig bild (film och video)

För rörliga bilder är hela resursen föredragen källa. Uppgifterna tas utan prioritetsordning från det ställe där de är bäst, t.ex. från för- och eftertexter, DVD-menyer, extra innehåll, på- och avannonser, talad information om inspelningen, etiketter, textbilaga och förpackning (kassett, omslag, box).

Manifestationer som är fonogram eller multimedier

För fonogram och multimedier (datorspel) är hela den utgivna resursen föredragen källa. Uppgifterna tas utan prioritetsordning från det ställe där de är bäst, t.ex. från titelskärmbild, på- och avannonser, talad information om inspelningen, etiketter, textbilaga och förpackning (kassett, omslag, box).

Källor för specifika egenskaper

Anvisningar om vilka källor du ska använda för specifika egenskaper återfinns i anslutning till respektive egenskap.

Uppgifter som saknas i manifestationen

Om en uppgift saknas i manifestationen kan du hämta den från en annan källa enligt prioritetsordningen:

  1. medföljande material
  2. publicerad information om resursen
  3. en behållare som inte är utgiven med manifestationen
  4. en annan tillgänglig källa.

Om du hämtar en uppgift som ska återges som den förekommer i manifestationen från en källa utanför manifestationen måste du visa att du lagt till uppgiften. Det gör du genom att klamra den.

Undantag: Klamra inte uppgiften om manifestationen är av en typ som normalt saknar information som identifierar den, till exempel fotografier, teckningar eller samlingar.

Seriella resurser

Beskrivningen av en seriell resurs baseras på första numret eller delen. Om första numret eller delen saknas, basera beskrivningen på det första tillgängliga numret eller den första tillgängliga delen.

Librispraxis: För seriella resurser, gör en anmärkning om det nummer eller den del som du baserat beskrivningen på, om det inte är första numret eller delen.

Anmärkning: Beskrivningen grundad på 2006, nummer 2

Integrerande resurser

Beskrivningen av en integrerande resurs (t.ex. databaser, webbplatser) baseras på den senaste versionen av resursen.

Librispraxis: För integrerande resurser, gör en anmärkning som identifierar den version av databasen/webbplatsen som du baserat beskrivningen på.

Anmärkning: Katalogiserad 2021-09-17

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-23
Publicerad:
2024-03-14