Relationer mellan manifestationer

I RDA finns anvisningar för hur du anger relationer mellan manifestationer i Relaterade manifestationer (RDA 27).

Här hittar du anvisningar för hur du anger några olika typer av relationer mellan manifestationer i Libris.

I Libris format, som bygger på formatet BIBFRAME, kallas manifestation för instans.

Manifestationen du beskriver kan ha en relation till en annan manifestation. En tryckt manifestation kan till exempel finnas i elektroniskt utgåva eller i faksimilutgåva.

I Libris anges relaterad manifestation på olika sätt beroende på vilken relation som ska ska uttryckas.

Källa: Hämta uppgift om relaterad manifestation från valfri källa.

Annat bärarformat

Obligatoriskt

Det är obligatoriskt att ange relationen Annat bärarformat för tidskrifter med ISSN, om tillämpligt.

Använd egenskapen Annat bärarformat för att ange relationen mellan en tryckt utgåva och en elektronisk utgåva. Om båda utgåvorna är beskrivna i Libris kan du länka mellan dem. Om bara den ena utgåvan finns i Libris kan du beskriva den andra utgåvan som en lokal instans.

Annat bärarformat ska inte användas för att ange relationen mellan förlaga och digital reproduktion. Använd egenskapen Reproduktion av, se arbetsflödet Digitala reproduktioner, Reproduktion av.

Libris format

 • Annat bärarformat

MARC21

 • 776 #t #x #z #w

  Vid länkning mellan utgåvorna skapas marcexporten:
  776 #t (Titel), #z (Identifikator) samt 776 #w (Kontrollnummer).

  I Libris webbsök ger detta en länk i högermenyn under rubriken Sök vidare / Andra versioner.

  Kontrollnummer, motsvarande delfält w, kan du bara lägga till när du länkar mellan utgåvorna, men inte när du skapar lokal entitet under Annat bärarformat.

Länka mellan tryckt och elektronisk utgåva

Om båda utgåvorna finns beskrivna i Libris kan du länka mellan dem.

 1. Lägg till egenskapen Annat bärarformat.
 2. Sök upp och länka till instansen med det andra bärarformatet.

När bara den ena utgåvan är beskriven i Libris

Om bara den ena utgåvan är beskriven i Libris, ange relationen till den andra utgåvan genom att beskriva den som en lokal entitet i Annat bärarformat.

 1. Lägg till Annat bärarformat i den utgåva som har en beskrivning.
 2. Lägg till Instans som lokal entitet.
 3. Välj instanstyp (tryck eller elektronisk).
 4. Lägg till egenskapen Identifikator. Välj typ av identifikator och ange identifikatorn.
Utgåva i annat bärarformat som lokal entitet

Anmärkning

Behöver du förtydliga typen av relation gör du det i en anmärkning.

Libris format

 • Anmärkning
  I äldre beskrivningar kan egenskapen Annat bärarformat / Typanmärkning finnas men den kan inte läggas till i nya beskrivningar.

MARC21

 • 500 #a

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: 1998:1-1992 med bilaga: Apéritif cuisine

Digitaliseringar

För digitaliseringar gäller annan instruktion, se Reproduktion av i anvisningarna för Digitala reproduktioner.

Värdpublikation för bidrag

Se anvisningar under rubriken "Är del av" i Bidrag.

Faksimil

En faksimilutgåva beskrivs som en ny manifestation. Gör en anmärkning om relationen mellan en faksimilutgåva och den utgåva den är en faksimil av.

Ange endast utgivningstid för den manifestation du beskriver, det vill säga faksimilet, se även Faksimil - utgivningstid.

Exempel 1:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Faksimil av maskinskrivet manuskript

Exempel 2:
Anmärkning /
Anmärkning / Benämning: Faksimil av handritad karta i Krigsarkivet, Stockholm

Exempel 3:
Anmärkning /
Anmärkning / Benämning: Faksimil av första numret av föregångare till Sundsvalls tidning

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-03
Publicerad:
2024-05-23