Instans - Bidrag

Under Instans anger du de egenskaper som beskriver en viss utgåva. I katalogreglerna RDA kallas Instans för Manifestation. För bidrag är det inte vanligt att de utkommer i flera utgåvor men termerna används generellt.

Adminmetadata

Under Instans gå till fliken Adminmetadata.

Bibliografi

Om bidraget ska ingå i en bibliografi som har en bibliografikod i Libris, sök fram och länka till koden under Bibliografi.

Exempel 1:
Bibliografi / Bibliotek / Sigel:
Suecana extranea - SUEC

Exempel 2:
Bibliografi / Bibliotek / Sigel:
Göteborgs universitetsbibliotek KvinnSam - KVIN

Länka till entitet. Observera att bibliografikod ska anges endast av de bibliotek som arbetar med respektive bibliografi.

Systemteknisk anmärkning

För att länkningen mellan värdpublikation och ingående delar ska fungera i Webbsök behöver du märka den bibliografiska posten för värdpublikationen. Gör märkningen genom att lägga in en Systemteknisk anmärkning i posten för värdpublikationen.

Systemteknisk anmärkning / Benämning: Indexeringslänk

Under Instans, växla tillbaka till fliken Instans.

Instanstyp

Obligatorisk

Exempel 1. Bidrag i tryckt publikation:
Instanstyp: Tryck

Exempel 2. Bidrag i elektronisk publikation:
Instanstyp: Elektronisk

Utgivningssätt

Obligatorisk

Exempel 1. Artiklar i en tidskrift eller årsbok. Artiklar eller kapitel i en monografi.
Utgivningssätt:
Del av sammansatt resurs

Exempel 2. Artikelserier och fortlöpande temaartiklar som registreras i en gemensam post.
Utgivningssätt: Del av sammansatt seriell resurs

Medietyp

Obligatorisk

Exempel 1. Bidrag i tryckt publikation:
Medietyp: omedierad (kod: n)

Exempel 2. Bidrag i elektronisk publikation:
Medietyp: dator (kod: c)

Bärartyp

Obligatorisk

Exempel 1. Bidrag i tryckt publikation:
Bärartyp: volym (kod: nc)

Exempel 2. Bidrag i elektronisk publikation:
Bärartyp: onlineresurs (kod: cr), Onlineutgåva (kod: o), Onlineresurs (kod: r)

Identifikator

Kärnelement

Bidrag i elektroniska publikationer har ofta en egen identifikator, se URN, DOI, handle nedan.

Ange typ av identifikator och identifikatorn om tillämpligt.

URN, DOI, handle

Ange URN, DOI och handle för det elektroniska bidraget under Identifikator / [typ av identifikator] / Värde.

Om identifikatorn (URN, DOI eller handle) går att fastställa via en länk i Tillhörande media / Mediaobjekt / URI bör den också lyftas upp som identifikator under Identifikator / Identifikator / Värde. Identifikatorn är normalt den del som följer efter den bas-URL som pekar på aktuell uppslagstjänst.

Identifikator / URN / Värde: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442

Titel

Kärnelement

Ange övrig titelinformation, varianttitel, delbeteckning, deltitel och parallelltitel om tillämpligt.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Astrid Lindgrens "mest problematiska bok"
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: ontologi, genre och funktion i Sunnanäng

Upphovsuppgift

Kärnelement

Ange upphovsuppgift om tillämpligt.

Upphovsuppgift: av Sten Wistrand

Utgivningsuppgift

Kärnelement

Observera att för bidrag anges endast ugivningsland och utgivningstid.

Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige - [Länka]
Utgivning / Primär utgivning / År: 2015
År får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u.

Anmärkning

Tillhörande media

Mallen för Elektroniskt bidrag innehåller inte egenskapen Tillhörande media. Du måste lägga till den genom att klicka på plustecknet Lägg till egenskap, söka fram Tillhörande media och lägga till det.

Ange här en URL till artikeln eller till en samlingssida där den presenteras. Välj det mest beständiga länkmålet.

 • För fritt tillgängliga elektroniska artiklar: använd Tillhörande media under Instans för att ange URL till resursen.
 • För avtalsbundna eller endast lokalt tillgängliga elektroniska artiklar: använd Tillhörande media i beståndsposten för att ange URL till resursen.

Libris format

 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Katalogisatörens anmärkning
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Utgivare - [länka]
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / URI
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst - [länka]
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning

  För fritt tillgängliga resurser, använd Tillhörande media under Instans för att lägga in en URL till resursen. Klistra in aktuell URL i egenskapen URI (856 #u).

  För en fritt tillgänglig e-resurs, ange gärna en Creative Commons-licens genom att länka till en sådan entitet under Villkor för användning och åtkomst.

  Det går också att ange "Fritt tillgänglig" genom att länka till den entiteten under Villkor för användning och åtkomst (856 #z).
  Vid behov, lägg till egenskapen Utgivare under Villkor för åtkomst och användning och länka till en agent (856 #z). Om du länkar till entiteter under båda dessa egenskaper kommer denna kombinerade fras att skapas automatiskt i 856 #z:
  "Fritt tillgänglig via [den länkade utgivaren]"
  För agenter som har flerledade namn fungerar inte denna metod. Använd då i stället Offentlig anmärkning för att skriva in en fras.

  För en avtalsbunden e-resurs eller annan e-resurs som bara är lokalt tillgänglig, ange Tillhörande media i beståndsposten. Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser. Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning (856 #z).

  Vid behov, lägg in en arbetsnotering eller liknande i Katalogisatörens anmärkning (856 #x).

MARC21

 • 856 4/0 #u #x #z

  Från och med Libris version 1.24 exporteras både länkade entiteter under Tillhörande media / Villkor för användning och åtkomst och fraser i Tillhörande media / Offentlig anmärkning till 856 #z.

Tillhörande media för en fritt tillgänglig e-resurs

Instans

Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst: CC0 1.0 universell - [länka]
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442

MARC21:
856 4/0#u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442 #z CCO 1.0 universell

Tillhörande media för en avtalsbunden e-resurs

Bestånd

Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning: Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://link.sub.su.se/sfxsub?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88 ...

MARC21:
856 4/0#u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442 #z Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet

Är del av

Här anger du värdpublikationen, d.v.s. den publikation som bidraget ingår i.

Mallarna är förberedda för att beskriva värdpublikationen som lokal entitet, men i första hand bör du länka till värdpublikationen. Du bör endast beskriva värdpublikationen som lokal entitet i de fall den inte har en post i Libris.

Libris format

 • Är del av
  Länka till värdpublikationen.

MARC21

 • 773
Egenskapen Är del av med exempel på länkning till en tidskrift, i Libris katalogisering

Värdpublikation som lokal entitet

Om värdpublikationen inte finns i Libris får du beskriva den som lokal entitet under Är del av / Instans.

Värdpublikation med Primär medverkan

Länka i första hand till en befintlig agent. Om en sådan saknas, skapa gärna en agent som länkad entitet enligt Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris. och länka till den. Lägg i sista hand in agenten som lokal entitet, se Agenter som lokala entiteter.

Länka till Funktion.

Libris format

 • Är del av / Instans / Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent
 • Är del av / Instans / Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion

MARC21

 • 773 #a

Mallarna är förberedda för att skriva in primär medverkan under Är del av / Instans / Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Agent / Benämning. Det beror på att i tidigare versioner av Libris katalogisering blev MARC-exporten felaktig annars. Detta är nu åtgärdat, men mallarna är inte uppdaterade.

Övriga egenskaper för värdpublikationen

Identifikator

Om värdpublikationen är en monografi, t.ex. ett samlingsverk, ange ISBN här.

Om värdpublikationen är en seriell resurs, t.ex. en tidskrift, ange ISSN här (när sådant finns).

För generella anvisningar om Identifikator, se Identifikator för manifestationen.

ISBN

Libris format

 • Är del av / Instans / Identifikator / ISBN / Värde

MARC21

 • 773 #z

ISSN

Libris format

 • Är del av / Instans / Identifikator / ISSN / Värde

MARC21

 • 773 #x

Titel

Libris format

 • Är del av / Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel

MARC21

 • 773 #t

Om värdpublikationen är en monografi, ange huvudtitel och eventuell övrig titelinformation åtskild med interpunktion i Huvudtitel. Om Övrig titelinformation ska anges eller inte, är en bedömningsfråga. Huvudtiteln kan i vissa fall vara ganska intetsägande medan övrig titelinformation ger tydligare information om innehållet. Dessutom minskar risken för sammanblandning av verk med samma huvudtitel.

Om värdpublikationen är en årsbok eller tidskrift, ange nyckeltiteln (om värdpublikationen har ISSN), annars huvudtiteln.

Uppgift om produktion, utgivning, distribution och/eller tillverkning

Om värdpublikationen är en monografi, ange utgivningstiden för monografin.

Libris format

 • Är del av / Instans / Uppgift om produktion, utgivning, distribution och/eller tillverkning

MARC21

 • 773 #d

Placering i värdpublikationen

Här anger du vilken årgång och/eller nummer av värdpublikationen bidraget är publicerat i samt bidragets paginering åtskilda med interpunktion.

Utformningen av uppgifterna bygger främst på boken Bibliografiska referenser, utarbetad av SIS - allmänna standardiseringsgruppen [av Sten Hedberg med stöd av en arbetsgrupp utsedd av SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation]. - Stockholm : Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS), 1991.

Observera att placeringen i värdpublikationen ligger i en särskild egenskap i Libris medan den ligger i samma fält som de andra uppgifterna som rör värdpublikationen i MARC21.

Placeringen i värdpublikationen ska anges både när du beskriver värdpublikationen som lokal entitet och när du länkar den.

Libris format

 • Del

MARC21

 • 773 #g

För bidrag i årsbok, tidskrift eller dagstidning ange årgång och/eller nummer samt paginering.
För bidrag i monografi ange paginering.

Exempel på värdpublikation som lokal entitet

Här följer några exempel på hur du beskriver olika typer av värdpublikationer som lokala entiteter.

Glöm inte att du i första hand bör länka till värdpublikationen. Du bör endast beskriva värdpublikationen som lokal entitet i de fall den inte har en post i Libris.

För exempel på bidrag med länk till värdpublikationen, se exempelposter på sidan Bidrag.

Exempel 1. Bidrag i tidskrift

Är del av / Instans / Identifikator / ISSN / Värde: 0046-7596
Är del av / Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: Historisk tidskrift för Finland
Del: 2002(87):2, sidorna [145]-172

Exempel 2. Bidrag i årsbok

Är del av / Instans / Identifikator / ISSN / Värde: 0348-9833
Är del av / Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: Karolinska förbundets årsbok
Del: 2000, sidorna [215]-217

Exempel 3. Bidrag i monografi (samlingsverk) med titel som huvuduppslag

Är del av / Instans / Identifikator / ISBN / Värde: 8270993565
Är del av / Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: Med Clio til Kringsjå : festskrift til riksarkivar John Herstad
Är del av / Instans / Uppgift om produktion, utgivning, distribution och/eller tillverkning: 2002
Del: Sidorna 379-390

Exempel 4. Bidrag i monografi med person som huvuduppslag

Är del av / Instans / Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Carlsson, Magnus, 1947- [länka]
Är del av / Instans / Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länka]
Är del av / Instans / Identifikator / ISBN / Värde: 9127354350
Är del av / Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: Från mjältbrand till Che Guevara : nedslag i medicinhistorien
Är del av / Instans / Uppgift om produktion, utgivning, distribution och/eller tillverkning: 2002
Del: Sidorna [60]-72 : illustrationer

Exempel 5. Bidrag i monografi med institution som huvuduppslag

Är del av / Instans / Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Sverige. Socialtjänstkommittén [länka]
Är del av / Instans / Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länka]
Är del av / Instans / Identifikator / ISBN / Värde: 9138134322
Är del av / Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: Frivilligt socialt arbete : kartläggning och kunskapsöversikt : rapport
Är del av / Instans / Uppgift om produktion, utgivning, distribution och/eller tillverkning: 1993
Del: Sidorna 217-241

Exempel 6. Bidrag i monografi med konferens som huvuduppslag

Är del av / Instans / Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: International Congress on Military History (26 : Stockholm : 2000) [länka]
Är del av / Instans / Instans av / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länka]
Är del av / Instans / Identifikator / ISBN / Värde: 916311254X
Är del av / Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: La guerre totale : la défense totale, 1789-2000 : actes
Är del av / Instans / Uppgift om produktion, utgivning, distribution och/eller tillverkning: 2001
Del: Sidorna 253-262

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-15
Publicerad:
2023-09-15