Skolböcker

Skolböcker används för undervisning i grund- och gymnasieskolan.

Dessa katalogiseringsanvisningar tar upp de egenskaper som du särskilt bör uppmärksamma vid katalogisering av skolböcker.

För övriga egenskaper, se Tryckta monografier.

Definition och utgivare

Med skolböcker avses de läromedel som helt eller huvudsakligen används för undervisning av barn och ungdomar i skolformerna:

  • förskoleklass
  • grundskoleutbildning
  • gymnasieutbildning

Målgruppen kan framgå av publikationen eller på utgivarens webbplats. Publikationer som är avsedda för självstudium, vuxenundervisning (till exempel Komvux, Sfi) eller akademiska studier definieras inte som skolböcker. Publikationer med flera målgrupper (till exempel högstadiet, gymnasiet och Komvux) behandlas som skolböcker om någon av målgrupperna är förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola.

Till skolböckerna hör:

Det finns en del renodlade läromedelsförlag, vars hela utgivning utgörs av skolböcker. Andra förlag har en blandad utgivning av skolböcker och annan litteratur. Privatpersoner och institutioner kan också ge ut skolböcker.

Läromedel eller vanlig bok? Hur vet man?

Det kan ibland vara svårt att avgöra om det är ett läromedel eller inte. För en lärobok är det oftast tydligt angivet i publikationen att den är ett läromedel, eller att den vänder sig till elever i årskurserna x,y,z osv. I knepiga fall kan du få vägledning av ifall förlaget är ett läromedelsförlag eller inte. Är du tveksam bör du låta bli att kalla det läromedel.

Bredvidläsningsböcker

Bredvidläsningsböcker avsedda för skolbruk definieras som skolböcker, inte som skönlitteratur. Följ alltså anvisningarna för skolböcker vid katalogisering.

Det kan ibland vara svårt att avgöra om publikationen är en skolbok eller en barnbok. Följande faktorer kan indikera att publikationen är en bredvidläsningsbok avsedd för skolbruk:

  • utgiven av läromedelsförlag
  • säljs i paket
  • instuderingsfrågor i publikationen
  • häftad.

Kontrollera förlagets webbplats om du är tveksam om boken är avsedd att användas i skolan eller ej.

Läs om målgrupp, genre/form och klassifikation för bredvidningsläsningsböcker under Verk - skolböcker / Bredvidningsläsningsböcker

Instans och Verk

Beskrivningen är i Libris format uppdelad i Instans och Verk. Ett verk kan ha en eller flera instanser.

Instans

Under Instans anger du egenskaper som till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. Dessa egenskaper beskriver en viss utgåva.

Verk

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor.

Uppgradera förhandsinformation

För att uppgradera och redigera en post på nivå Förhandsinformation i Libris katalogisering, använd gärna Berika från mall och välj Bok.

Om förhandspost saknas, välj Skapa ny från mall och välj mallen Bok.

Läs mer om att redigera och uppgradera:

Utbildningsmaterial: Librisguiden

Librisguiden beskriver steg för steg hur du i Libris redigerar en befintlig katalogpost och hur du skapar en ny katalogpost med de viktigaste uppgifterna.

Anvisningarna i Librisguiden gäller tryckta monografier men du kan använda samma metodik för flera materialtyper.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-03
Publicerad:
2023-09-15