Ljudböcker

Med ljudböcker menas här inlästa böcker, tillgängliga på fysisk bärare (CD eller MP3-CD), eller som strömmade filer.

Mallar i Libris katalogisering

I Libris katalogisering finns det två mallar:

  • Ljudbok (fysisk bärare) är anpassad för ljudböcker på fysisk bärare
  • Ljudbok (strömmande) är anpassad för ljudböcker i strömmande filer.

Instans och Verk

Beskrivningen är i Libris format uppdelad i Instans och Verk. Ett verk kan ha en eller flera instanser.

Instans

Under Instans anger du egenskaper som till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. Dessa egenskaper beskriver en viss utgåva.

Verk

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor.

Uppgradera en preliminär post

För att uppgradera och redigera en post på nivå Preliminär eller Förhandsinformation i Libris katalogisering, använd gärna Berika från mall och välj Ljudbok

Om preliminär post eller förhandspost saknas, välj Skapa ny från mall och välj mallen Ljudbok.

Läs mer om att redigera och uppgradera:

Utbildningsmaterial: Librisguiden

Librisguiden beskriver steg för steg hur du i Libris redigerar en befintlig katalogpost och hur du skapar en ny katalogpost med de viktigaste uppgifterna.

Anvisningarna i Librisguiden gäller tryckta monografier men du kan använda samma metodik för flera materialtyper.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-02
Publicerad:
2023-09-15