Bidrag

Här finns anvisningar om hur du ska katalogisera bidrag, till exempel artiklar i tidskrifter eller kapitel i monografier. Det kallas också för artikelindexering.

I Libris finns endast vissa enskilda bidrag och artiklar. Dessa bidrag har oftast gjorts i särskilda projekt och av specialbibliografier.

För mer information se Historik över bidragskatalogisering.

Så här gör du för att katalogisera bidrag

Kom ihåg att:

  • Kontrollera att bidraget inte redan finns i Libris.
  • Om den publikation som bidraget ingår i saknas i Libris, kontrollera om andra bidrag ur samma värdpublikation redan finns katalogiserade. I dessa är värdpublikation beskriven som en lokal entitet och det är viktigt att den beskrivs på ett enhetligt sätt i alla bidrag. Använd i sådana fall gärna Kopiera-funktionen i Libris katalogisering, men kom ihåg att ändra alla aktuella uppgifter.
  • I vissa bidrag är värdpublikationen beskriven som en lokal entitet även om den har en post i Libris. Om du kopierar ett sådant bidrag så glöm inte att ersätta den lokala entiteten med en länkad entitet. För mer information om hur du ska länka bidraget till värdpublikation se: Är del av.

Instans och Verk

Under Instans anger du de egenskaper som beskriver en viss utgåva. Se undersidan Instans - Bidrag.

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma för flera utgåvor. Se undersidan Verk - Bidrag.

Skapa en ny post

Skapa en ny post i Libris och välj en mall för ditt bidrag: Tryckt bidrag eller Elektroniskt bidrag. Mallarna innehåller många av egenskaperna som ska ingå, men du kan behöva lägga till andra manuellt.

Utbildningsmaterial: Librisguiden

Librisguiden beskriver steg för steg hur du i Libris redigerar en befintlig katalogpost och hur du skapar en ny katalogpost med de viktigaste uppgifterna.

Anvisningarna i Librisguiden gäller tryckta monografier men du kan använda samma metodik för flera materialtyper.

Exempelposter

Bidrag i tidskrift

Instans - Adminmetadata:
Bibliografi:
BULB - Barn- och ungdomsbibliografin - BULB [länka]

Instans:
Instanstyp: Instans
Utgivningssätt: Del av sammansatt resurs
Medietyp: omedierad (Kod: n) [länka]
Bärartyp: volym (Kod: nc) [länka]
Har titel / Titel / Huvudtitel: Delad uppmärksamhet
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: minne och identitet i den tecknade serien
Upphovsuppgift: Per Israelson
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige [länka]
Utgivning / Primär utgivning / År: 2021
Är del av: Opsis barnkultur - Opsis barnkultur om barnkultur för vuxna [länka]
Del:
2021:1, sidorna 36-41

Instans av / Verk:
Verkstyp:
Text
Medverkan och funktion / Medverkan / Primär medverkan / Agent: Israelson, Per, 1974- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Författare (Kod: aut) [länka]
Språk: Svenska [länka]
Genre/Form: Analys och tolkning - saogf [länka]
Ämne: Tecknade serier - sbiao ; 2020-talet - sao [länka]
Innehållstyp: Text [länka]

Bidrag i monografi

Instans - Adminmetadata:
Bibliografi:
Göteborgs universitetsbibliotek KvinnSam - KVIN [länka]

Instans:
Instanstyp: Tryck [länka]
Utgivningssätt: Del av sammansatt resurs
Medietyp: omedierad (Kod: n) [länka]
Bärartyp: volym (Kod: nc) [länka]
Har titel / Titel / Huvudtitel: Greta Arwidsson
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: (1906-1998)
Upphovsuppgift: Birgit Arrhenius
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige [länka]
Utgivning / Primär utgivning / År: 2020
Är del av: Svenska arkeologer [länka]
Del: Sidorna 325-333

Instans av / Verk:
Verkstyp:
Text
Medverkan och funktion / Medverkan / Primär medverkan / Agent: Arrhenius, Birgit, 1932- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Författare (Kod: aut) [länka]
Språk: Svenska [länka]
Ämne: Awidsson, Greta, 1906-1998 [länka] ; Arkeologer - kao ; Sverige - kao ; 1900-talet - kao
Innehållstyp: Text (Kod: txt) [länka]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-04
Publicerad:
2023-09-15