Kartor

Materialtypen Karta omfattar alla typer av dokument och föremål som avbildar hela eller delar av jorden, annan himlakropp eller en fantasivärld. Det kan t.ex. vara världskartor, stadskartor, genomskärningar, fjärranalysbilder, reliefmodeller, flygnavigeringskartor samt jord- och himmelsglober.

Vid katalogisering av äldre tryckta atlaser är det lämpligt att även följa anvisningarna för äldre tryck.

Instans och Verk

Beskrivningen är i Libris format uppdelad i Instans och Verk. Ett verk kan ha en eller flera instanser.

Instans

Under Instans anger du egenskaper som till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. Dessa egenskaper beskriver en viss utgåva.

Verk

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor.

Uppgradera förhandsinformation

För att uppgradera och redigera en post på nivå Förhandsinformation i Libris katalogisering, använd gärna Berika från mall och välj Karta.

Om förhandspost saknas, välj Skapa ny från mall och välj mallen Karta.

Läs mer om att redigera och uppgradera:

Utbildningsmaterial: Librisguiden

Librisguiden beskriver steg för steg hur du i Libris redigerar en befintlig katalogpost och hur du skapar en ny katalogpost med de viktigaste uppgifterna.

Anvisningarna i Librisguiden gäller tryckta monografier men du kan använda samma metodik för flera materialtyper.

Handritade kartresurser

I nuläget finns en kartmall i Libris som gäller endast för tryckta kartor. Men det är relativt enkelt att justera mallen så att den kan användas för katalogisering av en handritad kartresurs.

Att ändra kartmallen för handritade kartresurser

  1. Hämta mallen Karta

    Hämta mallen för Karta (tryckt kartmaterial).

  2. Ändra instanstyp

    Ändra Instanstyp i rullgardinsmenyn till Handskrift.

Bestånd

Ange exemplarspecifika uppgifter som signum, proveniens, accessionsnummer och påskrifter i de lokala exemplarfälten. Registrera uppgift om att kartor och atlaser är handkolorerade i beståndsposten när även svartvita exemplar finns utgivna.

KB anger tidigare signum för kartor i en allmän anmärkning i beståndsposten.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Tidigare signum: KoB, 3 a

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-02
Publicerad:
2023-09-15