Produktionsuppgift

Produktionsuppgift (RDA 2.7) är uppgift om produktionsort, producent och produktionstid för en opublicerad resurs.

Kärnelement

Produktionstid är ett kärnelement för opublicerade resurser.

Produktion och Huvudsakligt tillgängliggörande i Libris format

Egenskaperna Produktion och Huvudsakligt tillgängliggörande ska användas tillsammans i Libris format.

I Produktion / Produktion, ange:

 • Plats (om det är känt)
 • Agent (om det är känt)
 • Datum

I Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion, ange:

 • Land
 • Typ av utgivningsdatum
 • År
 • Vid behov: Kompletterande datum (för att ange senast möjliga år)

För samlingsposter används endast Produktion / Produktion med Startår och Slutår.

Produktionsort

RDA 2.7.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Produktionsorten identifierar platsen där en opublicerad resurs är framställd.

Librispraxis: Produktionsort anger du enbart om den framgår av manifestationen eller är känd. Trolig produktionsort eller "Produktionsort okänd" anger du ej.

Källa: Hämta uppgift om produktionsort från följande källor (i denna ordning):

Librispraxis för AV-medier: Uppgift om produktionsort får du hämta från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris format

 • Produktion / Produktion / Plats / Plats / Benämning

MARC21

 • 264 -/0 #a

Återge uppgift om produktionsort som den förekommer i källan, följ de generella riktlinjerna på sidan Återge uppgifter som de är angivna i manifestationen (transcription).

Librispraxis: Följ det andra valfria tillägget i RDA 2.7.2.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., d.v.s. att lägga till namn på land, delstat, provins etc. om det behövs för identifiering eller åtkomst. Om uppgiften hämtas utanför manifestationen ska den klamras. Använd svensk namnform om sådan finns, annars den officiella inhemska formen.

Produktionsort på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om namnet på produktionssorten förekommer i källan på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, ange den uppgift som är på huvudtitelns språk. Om detta kriterium inte kan tillämpas, återge den uppgift som kommer först i källan, RDA 2.7.2.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Producentnamn

(RDA 2.7.4) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Librispraxis: Producentnamn anger du enbart om det framgår av manifestationen eller är känt. Troligt producentnamn eller "producent okänd" anger du ej.

Källa: Hämta uppgift om producentens namn från följande källor (i denna ordning):

Librispraxis för AV-medier: Uppgift om producentens namn får du hämta från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris format

 • Produktion / Produktion / Agent / Agent / Benämning

MARC21

 • 264 _/0 #b

Återge producentens namn som det förekommer i källan, följ de generella riktlinjerna i Återge uppgifter som de är angivna i manifestationen (transcription).

Librispraxis: Tillämpa generellt inte den valfria uteslutningen i RDA 2.7.4.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., att utesluta hierarkiska nivåer i producentens organisation.

Tillämpa generellt inte det valfria tillägget i RDA 2.7.4.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att lägga till en term som anger en producents funktion om det inte behövs en mer specifik funktionsuppgift än "producent".

Producentens namn på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om namnet på producenten förekommer i källan på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, ange det namn som är på huvudtitelns språk. Om detta kriterium inte kan tillämpas, återge den uppgift som kommer först i källan, RDA 2.7.4.6. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kärnelement

Produktionstid är ett kärnelement för opublicerade resurser.

Källa: Hämta uppgift om produktionstid från valfri källa. Uppgift som hämtas utanför manifestationen anges inom klammer.

Libris format

 • Produktion / Produktion / Datum

Får innehålla text och interpunktionstecken.

MARC21

 • 264 _/0 #c

Libris format

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum

MARC21

 • 008/06

Libris format

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År

Får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u.

MARC21

 • 008/07-10

Libris format

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Kompletterande datum

Får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u.

MARC21

 • 008/11-14

Återge produktionstiden som den förekommer i källan. Följ riktlinjerna på sidan Återge uppgifter som de är angivna i manifestationen (transcription) och Återge tal angivna med siffror eller bokstäver.

Produktion / Produktion / Datum: 1925

Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1925

Librispraxis:

 • Om uppgift om produktionstid inte är angiven enligt gregoriansk eller juliansk kalender, lägg till motsvarande tidsuppgift enligt gregoriansk eller juliansk kalender. Klamra uppgiften.
 • Om produktionstiden angivits i källan i form av ett kronogram, ange uppgiften med arabiska siffror enligt den gregorianska eller julianska kalendern. Klamra uppgiften. Ange kronogrammet i en anmärkning om det är viktigt för identifiering.
 • Om produktionstiden inte går att identifiera, lägg till en produktionstid (om den är känd) eller en trolig produktionstid enligt anvisningarna i Ange tidsuppgift som saknas i manifestationen. Ange i sista hand [produktionstid okänd].

Exempel 1. Troligt årtionde för produktionstid:
Produktion / Produktion / Datum: [192?]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 192u

Exempel 2. Årtalet osäkert men tidigaste och senaste årtal kan anges:
Produktion / Produktion / Datum: [mellan 1860 och 1895?]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Osäkert årtal
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1860
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Kompletterande datum: 1895

Exempel 3. Produktionstid okänd:
Produktion / Produktion / Datum: [produktionstid okänd]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: uuuu

Fiktiv eller felaktig produktionstid

Om det är känt att produktionstiden som är angiven i manifestationen är fiktiv eller felaktig, gör en anmärkning om den korrekta eller troliga produktionstiden, RDA 2.7.6.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-27
Publicerad:
2023-11-29