Omfång

Omfång (RDA 3.4) är antalet och typen av enheter (till exempel volym) och underenheter (till exempel sidor) som en manifestation består av.

Kärnelement

Omfång är ett kärnelement om manifestationen är komplett eller det totala antalet fysiska enheter är känt.

Källa: Använd hela manifestationen (eller medföljande material eller behållare) som källa. Om du behöver kan du hämta kompletterande information utanför manifestationen.

Libris format

  • Omfång

MARC21

  • 300 #a

Exempel 1:
Omfång: 319 sidor

Exempel 2:
Omfång:
2 teckningar på 1 ark

Exempel 3:
Omfång:
1 karta i 4 segment

För anvisningar om omfång för text se även Omfång, Mått, Övriga fysiska detaljer - Tryckta monografier.

Ange omfång

RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ange manifestationens omfång genom att ange antalet och typen av enheter. För typen använd en passande term från listan för bärartyper i RDA 3.3.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (bärartyperna på svenska).
Om bäraren inte finns i listan, använd en vanligt förekommande term (inklusive varumärken, om det är tillämpligt).

Undantag:

Se även anvisningar för respektive materialtyp under Arbetsflöden.

Exempel 1:
Omfång:
46 sidor

Exempel 2:
Omfång:
1 mapp (2 ark)

Exempel 3:
Omfång:
1 CD (1 tim., 12 min.)

Exempel 4:
Omfång: 1 Blu-ray Disc (1 tim., 40 min.)

När exakt antal enheter inte direkt kan anges

RDA 3.4.1.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ange ett ungefärligt antal, föregånget av ”cirka”.

Exempel 1:
Omfång:
cirka 600 fotografier

Om du inte kan ange ett ungefärligt antal, uteslut antal.

Exempel 2:
Omfång:
fotografier

Enheterna kan inte namnges

RDA 3.4.1.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ange antalet enheter och beskriv dem som ”olika delar”. Om inte enheterna inte direkt kan namnges, uteslut antal och beskriv dem som ”Flera olika delar”.

Antal underenheter

RDA 3.4.1.7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ange antal och typ av underenheter, om uppgiften är lätt att få fram och viktig för identifikation eller urval.

Om en manifestation består av en eller flera filer som är parallella till en tryckt manifestation, en handskrift etc. (t.ex. en PDF), tillämpa instruktionerna för omfång som gäller den parallella manifestationen, när antalet underenheter anges:

Omfång: 1 CD-ROM (xv sidor, 150 kartor)

För andra typer av filer (t.ex. ljudfiler, videofiler), ange antal filer. Använd en eller flera av termerna listade under RDA 3.19.2.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Omfång: 1 CD-ROM (8 ljudfiler)

Ofullständig resurs

RDA 3.4.1.10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid en övergripande beskrivning av en manifestation som ännu inte är komplett, ange den term som talar om vilken typ av enhet det rör sig om, men inte antalet. Det gäller även manifestationer där det totala antalet enheter är okänt.

Librispraxis: Ange inte omfång för seriella resurser.

Exempel 1. Komplett flerbandsverk:
Omfång: 2 volymer (839 sidor)

Exempel 2. Flerbandsverk under utgivning:
Omfång: _ volymer (51; 50; 48 sidor)

Exempel 3. Lösbladspublikation under utgivning:
Omfång: _ volymer (lösblad)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-03
Publicerad:
2023-12-01