Bärartyp

Bärartyp (RDA 3.2) anger fysiskt medium för lagring samt den enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i manifestationen. Bärartyperna samverkar med medietyperna och kan ses som underindelningar till dessa.

Kärnelement

Källa: Källor för beskrivningen av bärare är manifestationen, dess förpackning/behållare och medföljande material. Uppgifter kan även hämtas utanför manifestationen.

Om bäraren ligger i en förpackning, ange typ av förpackning och förpackningens mått om det är viktigt för identifikation eller urval, se Mått.

Libris format

  • Bärartyp [länka]

MARC21

  • 338 #a #b #2 rdacarrier

I Libris katalogisering kan i vissa fall kod för bärartyp även skapas i MARC21: 007/00-01. Om dessa koder behövs för bibliotekets lokala system, länka även till motsvarande entiteter.

Lista bärartyper

I RDA 3.3.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en lista med termer för bärartyp. Listan, ”Term and Code List for RDA Carrier Types”, är översatt till svenska. Tabellerna innehåller:
Svenska termer, engelska termer, motsvarande kod i MARC21 samt samverkande Medietyp.

Digitala bärare / Datorbärare


Svensk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a

Engelsk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a

Kod
MARC21: 338#b

Medietyp (RDA)
MARC21: 337#a

Datorbandmagasin

computer tape cartridge

ca

Dator

Datorminnesmodul

computer chip cartridge

cb

Dator

Datorskiva

computer disc

cd

Dator

Datorskivmagasin

Ändrad efter 2011-09-21.

computer disc cartridge

ce

Dator

Datorkassett

computer tape cassette

cf

Dator

Datorbandspole

computer tape reel

ch

Dator

Datorkort

computer card

ck

Dator

Onlineresurs
Avser digitala/elektroniska resurser med fjärråtkomst via Internet.

online resource

cr

Dator

Ljudbärare

 

Svensk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a

Engelsk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a

Kod
MARC21: 338#b

Medietyp (RDA)
MARC21: 337#a

Ljudmagasin

audio cartridge

sg

Audio

Ljudcylinder

Hit vax- och trådcylindrar m.m.

audio cylinder

se

Audio

Ljudskiva

audio disc

sd

Audio

Filmljudspole

Ljudspåret behöver inte vara avsett att beledsaga de visuella delarna av filmen.

sound track reel

si

Audio

Ljudrulle

Hit rullar för mekaniska pianon m.m.

audio roll

sq

Audio

Ljudkassett

audiocassette

ss

Audio

Ljudspole

audiotape reel

st

Audio

Omedierade bärare

 

Svensk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a

Engelsk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a

Kod
MARC21: 338#b

Medietyp (RDA)
MARC21: 337#a

Rulle

roll

na

Omedierad

Ark

sheet

nb

Omedierad

Volym

volume

nc

Omedierad

Blädderblock

flipchart

nn

Omedierad

Bildkort

card

no

Omedierad

Föremål
Ändrad efter 2011-09-21.

object

nr

Omedierad

Videobärare

 

Svensk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a

Engelsk term (RDA 3.3)
MARC21: 338#a

Kod
MARC21: 338#b

Medietyp (RDA)
MARC21: 337#a

Videomagasin

video cartridge

vc

Video

Videoskiva

videodisc

vd

Video

Videokassett

videcassette

vf

Video

Videospole

videotape reel

vr

Video

Mer än en bärartyp

Librispraxis: Ange den bärartyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av manifestationen. Ange inte bärartyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om manifestationen består av flera likvärdiga delar, ange bärartyp för alla delarna.

Exempel 1. Musik-CD med texthäfte:

Bärartyp: Ljudskiva [länka]

Texthäftet är av underordnad karaktär.

Exempel 2. Text- och ljudbok som är tänkta att användas tillsammans (kombinerat material)

Bärartyp: volym [länka]
Har del / Instans / Bärartyp: ljudskiva [länka]

Om manifestationen består av flera likvärdiga delar, använd Har del / Instans för att lägga till ytterligare bärartyper.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-03
Publicerad:
2023-12-01