Anmärkning om manifestationen

Anmärkning om manifestationen (RDA 2.17) innehåller kompletterande information om manifestationen som inte framgår någon annanstans i beskrivningen.

Gör anmärkningar om manifestationen när du bedömer att det är viktigt för identifikation, urval eller åtkomst.

För anvisningar om anmärkningar för tryckta monografier se även Tryckta monografier - Anmärkning om manifestationen.

För anmärkning om Innehållets karaktär, till exempel om festskrifter och konferenser, se Innehållets karaktär.

Källa: Information till en anmärkning kan hämtas från valfri källa.

Libris format

Instans:

  • Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

  • 500 #a

Vissa anmärkningar om titel anges i stället som typanmärkning i anslutning till titeln, se nedan Anmärkning om titel.

Citat

RDA 1.10.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ange källhänvisning för citat ur manifestationen, såvida det inte är hämtat från den föredragna källan. Citatet ska anges inom citationstecken.

Librispraxis: Ange källan före citatet.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Omslag: "Tryck, lyssna och sjung med"

Anmärkning om titel

RDA 2.17.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Titels källa

För en manifestation som består av flera sidor, blad, ark eller kort (eller en bild av dessa), gör en anmärkning om källan för huvudtiteln om den inte tagits från någon av dessa källor: titelsidan, titelblad eller titelkort (eller en bild av dessa).

  • Titel från rygg
  • Titel från omslag
  • Titel från kolofon
  • Titel konstruerad av katalogisatör

Librispraxis: Gör inte anmärkning om titelns källa om manifestationen bara har en titel.
Gör anmärkning om titelns källa om du vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till hela resursen.

Felaktighet i huvudtiteln

Huvudtitel som innehåller felaktigheter anges så som den förekommer i källan i avsnittet för titel. Ange den korrekta titeln i en förklarande anmärkning. Läs mer i Felaktigheter i huvudtitel under Titel.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Aprhrodite's rock
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Aphrodite's rock
Har titel / Varianttitel / Typanmärkning: Titeln felstavad, korrekt titel:

Ange den rättade titeln i elementet för varianttitel och den förklarande anmärkningen som en typanmärkning i anslutning till varianttiteln.

Anmärkning om varianttitel

Om du bedömer det som viktigt för identifikation eller åtkomst, gör en anmärkning om källan för varianttitel (se RDA 2.3.6.3). Ange källan tillsammans med varianttiteln.
För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

Varianttitlar i Libris katalogisering

Vissa typer av varianttitlar finns att välja i en lista (t.ex. omslagstitel och ryggtitel). De genererar anmärkning om källa. Välj typ i listan och skriv in titeln.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sandvikens IF 75 år
Har titel / Omslagstitel / Huvudtitel: Sandvikens IF 1918-1993

Varianttitel är här hämtad från omslag.

Anmärkning för de typer av varianttitlar som inte finns med i listan formuleras i klartext av katalogisatören. Välj Varianttitel som typ i listan och skriv in titeln. Ange titelns källa som typanmärkning i anslutning till varianttiteln.

Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Between humans and things
Har titel / Varianttitel / Övrig titelinformation: an interactionistic analysis of collecting
Har titel / Varianttitel / Typanmärkning: Titel på spikblad:

Varianttitel är här hämtad från spikblad.

Anmärkning om upphovsuppgift

RDA 2.17.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör vid behov anmärkningar om upphovsuppgiften. En anmärkning kan innehålla information om:

  • att en person, familj/släkt eller institution som inte nämns i upphovsuppgiften tillskrivs ansvaret för det intellektuella eller konstnärliga innehållet i resursen
  • olika namnformer som förekommer i resursen
  • andra detaljer som rör upphovsansvaret.

Felstavat namn i den föredragna källan

Felstavad upphovsuppgift anges så som den förekommer i källan i avsnittet för upphov. Ange den korrekta stavningen i en förklarande anmärkning.

Upphovsuppgift: photographs: Ola Ericsson
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Fotografens namn felstavat på titelsidan, korrekt form: Ola Ericson

Ordningen på skaparnas namn varierar mellan olika manifestationer av samma verk

Upphovsuppgiften anges så som den förekommer i källan i avsnittet för upphov. Ange förklaringen till varför verket har en annan agent i Primär medverkan i en anmärkning.

Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Beckman, Pia
Har titel / Titel / Huvudtitel: Vi planterar
Upphovsuppgift: Ralf Efraimsson, Pia Beckman
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Beckman först nämnd i tidigare utgåva

Läs mer om Varierande inbördes ordning mellan skaparna.

Anmärkning om utgivningsuppgift

RDA 2.17.7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör anmärkningar om utgivningsuppgifter som inte lämnats i elementet för utgivningsuppgifter om det är nödvändigt för identifiering och åtkomst.

Förtydligande av uppgift

Utgivningsuppgiften anges så som den förekommer i källan i avsnittet för utgivning. Om så önskas kan uppgiften förtydligas i en anmärkning,

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Augustae Treverorum
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Publicerad i Trier

Felstavad utgivningsuppgift

Ange en felstavad utgivningsuppgift så som den förekommer i källan i avsnittet för utgivning. Ange den korrekta stavningen i en förklarande anmärkning.

Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Arvinius + Orefeus
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Förlagsnamnet felstavat på titelsidan, korrekt form: Arvinius + Orfeus

Anmärkning om serieuppgift

RDA 2.17.11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En anmärkning kan innehålla information om komplexa serieuppgifter, felaktig numrering eller annat som rör serieuppgiften.

Felaktig numrering

Ange felaktig numrering så som den förekommer i källan i avsnittet för serieuppgift. Ange den korrekta numreringen i en anmärkning.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: 281
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Numreringen skall vara: 282

Felaktigt ISSN

Ange felaktigt ISSN i en anmärkning. Ange inte felaktigt ISSN så som det förekommer i källan i avsnittet för serieuppgift. Läs mer om felaktigt ISSN under Series ISSN.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: I publikationen felaktigt: ISSN XXXX-XXXX

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-03
Publicerad:
2023-12-01