Produktionsmetod

Produktionsmetod (RDA 3.9) anger vilken metod som använts vid framställningen av en manifestation.

För kartor, bilder och affischer har KB utarbetat en egen termlista för produktionsmetoder, se Produktionsmetoder för kartor, bilder, affischer. Dessa termer överlappar i vissa fall termerna i RDA 3.9. KB:s termlista kan du även använda för andra typer av resurser.

För handskrifter används RDA:s termer för produktionsmetoder, se Produktionsmetoder för handskrifter.

Termer för produktionsmetoder finns ännu inte som länkbara entiteter i Libris. Du får därför ange dem som lokala entiteter. Om ingen av termerna i listorna är lämpliga, ange en annan term.

Ange i första hand den dominerande produktionsmetoden. Ange vid behov flera produktionsmetoder för samma resurs.

Libris format

 • Produktionsmetod / Benämning
  Ange produktionsmetod som lokal entitet. Om du behöver ange flera termer, ange samtliga i en och samma egenskap.

MARC21

 • 340 #d

Produktionsmetoder för kartor, bilder, affischer m.m.

Listan är indelad i olika undergrupper. Om du inte kan ange en precis term, ange en bredare.

fotografi

 • ambrotyp
 • daguerreotyp
 • diabild
 • ferrotyp
 • panotyp
 • pigmentfotografi
 • skioptikonbild

klippt (för t.ex. silhuetter)


tryck

fotomekaniskt tryck

 • fotogravyr
 • fotolitografi
 • ljustryck

djuptryck

etsning

 • akvatint
 • mjukgrundsetsning

gravyr

 • kopparstick
 • mezzotint
 • stålstick
 • torrnålsgravyr

högtryck

 • linoleumsnitt
 • trägravyr
 • träsnitt

plantryck

 • digitalt tryck
 • litografi
 • offset

Produktionsmetod / Benämning: ljustryck

Produktionsmetoder för handskrifter

I RDA finns följande tre produktionsmetoder för handskrifter:

 • autograf: handskriven manifestation som är framställd av samma agent eller agenter som även skapat verket
 • handskrift: handskriven manifestation som inte är en autograf
 • maskinskrift: maskinskriven resurs som är framställd av samma agent eller agenter som även skapat verket

Produktionsmetod / Benämning: handskrift

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-05
Publicerad:
2024-05-23