Mått

Mått (RDA 3.5) är måttet på manifestationens bärare.

Libris format

  • Mått / Mått / Benämning

Skriv in uppgiften under Benämning.

MARC21

  • 300 #c

Om du anger mått, och om instruktionerna inte säger något annat, ange mått i centimeter, avrundat uppåt till närmaste hela centimetertal. Ange måttet i cm (om en volym mäter 17,2 cm, anges måttet som 18 cm).

I arbetsflödena för olika materialtyper finns utförliga anvisningar om mått för respektive materialtyp.

Librispraxis: Vid användning av data från annan part kan uppgifter om mått accepteras som de är.

NB-praxis: Ange mått enligt anvisningarna i RDA 3.5.1.4.14 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du uppgraderar en post kan du dock acceptera mått angivet med decimaler (dvs. utan avrundning uppåt till närmaste hela centimeter) om uppgiften är korrekt eller avviker med högst ett fåtal millimeter.

Exempel 1. Tryckt monografi
Mått / Mått / Benämning: 18 cm

Exempel 2. En karta på 4 ark
Mått / Mått / Benämning:
136 x 105 cm, på ark 80 x 75 cm

Förpackningar

Om manifestationen ligger i en förpackning, ange vilken typ av förpackning det är samt förpackningens mått (höjd x bredd x djup) om det anses viktigt för identifikation eller urval. Ange typ av förpackning och förpackningens mått efter uppgiften om manifestationens mått.

NB-praxis: Ange alltid typ av förpackning samt förpackningens mått.

Mått / Mått / Benämning: 27 cm i skyddskassett 28 x 25 x 5 cm

Resurser som har mer än en bärare

Om alla bärare är av samma typ och i samma storlek, ange bara måtten på en av dem. Om alla bärare är av samma typ men i olika storlekar, ange måtten på den minsta och den största med bindestreck mellan. Se RDA 3.5.1.6. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alternativ: Om bärarna är i två olika storlekar, ange båda måtten separerade med ”och”. Om de är i fler än två storlekar ange måtten på den största följt av ”eller mindre”.

Librispraxis: Katalogisatören avgör om grundregeln eller alternativet ska tillämpas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-03
Publicerad:
2023-12-01