Tillverkningsuppgift

Tillverkningsuppgift (RDA 2.10) är uppgift om tillverkningsort, tillverkarnamn och tillverkningstid för en publicerad resurs.

Obligatoriskt

Tillverkningstid är obligatoriskt om utgivningstid hämtas från tillverkningstiden.

Tillverkningsort

RDA 2.10.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NB-praxis: Obligatoriskt att ange tillverkningsort om svensk tillverkningsort och/eller svensk tillverkare finns i manifestationen.

Källa: Hämta uppgift om tillverkningsort från följande källor (i denna ordning):

Libris format

  • Tillverkning / Tillverkning / Plats / Plats / Benämning

MARC21

  • 264_/3 #a

Tillverkning / Tillverkning / Plats / Plats / Benämning: Mölndal

Återge uppgift om tillverkningsort som den förekommer i källan, följ de generella riktlinjerna i Återge uppgifter som de är angivna i manifestationen (transcription).

Librispraxis: Följ det andra valfria tillägget i RDA 2.10.2.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., d.v.s. lägga till namn på land, delstat, provins etc. om det behövs för identifiering eller åtkomst. Om uppgiften hämtas utanför manifestationen ska den klamras. Använd svensk namnform om sådan finns, annars den officiella inhemska formen.

Tillverkningsort på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om namnet på tillverkningsorten förekommer i källan på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, ange den uppgift som är på huvudtitelns språk. Om detta kriterium inte kan tillämpas, återge den uppgift som kommer först i källan (RDA 2.10.2.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Uppgift om tillverkningsort saknas i manifestationen

Om ingen tillverkningsort är angiven i manifestationen (RDA 2.10.2.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.), lägg till tillverkningsorten eller den troliga tillverkningsorten inom klammer enligt följande prioritetsordning:
a) Känd ort [Stockholm]
b) Trolig ort [Stockholm?]
c) Känt land, känd stat, provins etc. [Sverige]
d) Troligt land, stat, provins etc. [Sverige?]
e) Okänd ort [Tillverkningsort okänd]

Tillverkarnamn

RDA 2.10.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NB-praxis: Obligatoriskt att ange tillverkarnamn om svensk tillverkare och/eller svensk tillverkningsort finns i manifestationen. Följ anvisningarna i RDA 2.10.4.7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ange [tillverkare okänd] när enbart svensk tillverkningsort finns i manifestationen.

Källa: Hämta uppgift om tillverkarens namn från följande källor (i denna ordning):

Libris format

  • Tillverkning / Tillverkning / Agent / Agent / Benämning

MARC21

  • 264_/3 #b

Tillverkning / Tillverkning / Agent / Agent / Benämning: Göteborgstryckeriet

Återge tillverkarens namn som det förekommer i källan, följ de generella riktlinjerna på sidan Återge uppgifter som de är angivna i manifestationen (transcription).

Librispraxis: Tillämpa generellt inte den valfria uteslutningen i RDA 2.10.4.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att utesluta hierarkiska nivåer i tillverkarens organisation.

Librispraxis: Tillämpa generellt inte det valfria tillägget i RDA 2.10.4.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att lägga till en term som anger tillverkarens funktion om det inte behövs en mer specifik funktionsuppgift än "tillverkare".

Uppgift om tillverkare saknas i manifestationen

Om uppgift om tillverkare saknas i manifestationen och inte kan hämtas från någon annan källa ange [tillverkare okänd] (RDA 2.10.4.7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Tillverkningstid

RDA 2.10.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Obligatoriskt

Det är obligatoriskt att ange tillverkningstid om utgivningstid inte kan identifieras. Hämta uppgift om utgivningstid från tillverkningstiden när denna finns angiven i manifestationen och utgivningstid eller distributionstid inte kan identifieras. Tillverkningstiden anges i dessa fall dels inom klammer i elementet för utgivningstid, dels utan klammer i elementet för tillverkningstid.

Källa: Hämta uppgift om tillverkningstid från följande källor (i denna ordning):

Libris format

  • Tillverkning / Tillverkning / Datum

Får innehålla text och interpunktionstecken.

MARC21

  • 264_/3 #c

Tillverkning / Tillverkning / Datum: 2020

Återge tillverkningstiden som den förekommer i källan. Följ riktlinjerna på sidan Återge uppgifter som de är angivna i manifestationen (transcription) och Tal angivna med siffror eller bokstäver - RDA 1.8.

Librispraxis:

  • Om uppgift om tillverkningstid inte är angiven i enligt gregoriansk eller juliansk kalender, lägg till motsvarande tidsuppgift enligt gregoriansk eller juliansk kalender. Klamra uppgiften.
  • Om tillverkningstiden angivits i källan i form av ett kronogram, ange uppgiften med arabiska siffror enligt den gregorianska eller julianska kalendern. Klamra uppgiften. Ange kronogrammet i en anmärkning om det är viktigt för identifiering.

Både tillverkningstid och utgivningstid finns i manifestationen men skiljer sig åt

Om både utgivningstid och tillverkningstid finns angivna i manifestationen och åren skiljer sig från varandra anges båda, i elementet för utgivningstid respektive tillverkningstid.

Vanligen anges det senaste årtalet som utgivningsår.

Om utgivningsåret är felaktigt eller fiktivt anges tillverkningsåret som utgivningsår.

Utgivning / Primär utgivning / År: 2015
Utgivning / Primär utgivning / Datum: 2005

Tillverkning / Tillverkning / Datum: 2015

Utgivningsåret är felaktigt. I stället anges tillverkningsåret i Utgivning / Primär utgivning / År.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-04
Publicerad:
2023-11-29