URL - Webbadress

Adressen till en onlineresurs kallas också URL eller webbadress. Det är inte ett kärnelement enligt RDA men en obligatorisk uppgift enligt Librispraxis.

URL - Webbadress i RDA

RDA 4.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RDA 4.6.1.3: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ange URL. Om fler än en, kan alla anges.

Librispraxis: Om resursen har fler än en URL avgör katalogisatören hur många som ska anges.

RDA 4.6.1.4: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Förändringar som kräver tillägg, ändring eller borttagande av URL: ändra i, lägg till eller revidera en URL som har ändrats.

Om en URL inte längre ger tillgång till en onlineresurs, lägg till (felaktig) eller (ogiltig). Lägg till en URL som ger tillgång till resursen.

URL - Webbadress i Libris

Libris format

För att ange URL till en e-resurs:

 • om beskrivningen gäller en e-resurs, använd Tillhörande media. Detta är den rekommenderade metoden.
 • om beskrivningen gäller en tryckt resurs, använd Annan relaterad resurs. Detta är inte den rekommenderade metoden.

Använd egenskapen Elektronisk adress endast när ingen uppgift finns om vilken version länken går till (används normalt inte).

Tillhörande media

Ange här en URL till den beskrivna e-resursen eller till en samlingssida där den presenteras. Välj det mest beständiga länkmålet.

 • För fritt tillgängliga resurser: använd Tillhörande media under Instans för att ange URL till resursen.
 • För avtalsbundna e-resurser och andra e-resurser som bara är lokalt tillgängliga: använd Tillhörande media i beståndsposten för att ange URL till resursen.

Libris format

För att ange URL till en e-resurs:

 • om beskrivningen gäller en e-resurs, använd egenskapen Tillhörande media. Detta är den rekommenderade metoden.
 • om beskrivningen gäller en tryckt resurs, använd Annan relaterad resurs. Detta är inte den rekommenderade metoden.

Använd egenskapen Elektronisk adress endast när ingen uppgift finns om vilken version länken går till (används normalt inte).

Libris format

 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Katalogisatörens anmärkning
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Utgivare - [länka]
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / URI
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst - [länka]
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning

  För fritt tillgängliga resurser, använd Tillhörande media under Instans för att lägga in en URL till resursen. Klistra in aktuell URL i egenskapen URI (856 #u).

  För en fritt tillgänglig e-resurs, ange gärna en Creative Commons-licens genom att länka till en sådan entitet under Villkor för användning och åtkomst.

  Det går också att ange "Fritt tillgänglig" genom att länka till den entiteten under Villkor för användning och åtkomst (856 #z).
  Vid behov, lägg till egenskapen Utgivare under Villkor för åtkomst och användning och länka till en agent (856 #z). Om du länkar till entiteter under båda dessa egenskaper kommer denna kombinerade fras att skapas automatiskt i 856 #z:
  "Fritt tillgänglig via [den länkade utgivaren]"
  För agenter som har flerledade namn fungerar inte denna metod. Använd då i stället Offentlig anmärkning för att skriva in en fras.

  För en avtalsbunden e-resurs eller annan e-resurs som bara är lokalt tillgänglig, ange Tillhörande media i beståndsposten. Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser. Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning (856 #z).

  Vid behov, lägg in en arbetsnotering eller liknande i Katalogisatörens anmärkning (856 #x).

MARC21

 • 856 4/0 #u #x #z

  Från och med Libris version 1.24 exporteras både länkade entiteter under Tillhörande media / Villkor för användning och åtkomst och fraser i Tillhörande media / Offentlig anmärkning till 856 #z.

Villkor för användning och åtkomst

Ange villkor för användning och åtkomst i form av en URI.

Från och med Libris version 1.24 anges Villkor för användning och åtkomst i första hand i samband med Tillhörande media. Från och med Libris version 1.29 fungerar det att länka till en Creative Commons-licens.

Om uppgiften gäller lokala villkor för användning och åtkomst, ange den i stället under Bestånd, under Tillhörande media.

Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst: CC0 1.0 universell - [länka]

Uppmärkning av URL:er

Under Katalogisatörens anmärkning (856 #x) kan bibliotek som så önskar lägga in koder som förbättrar presentationen av digitala reproduktioner i Libris webbsök. Se Digitala reproduktioner, Uppmärkning av URL:er.

Exempel 1. Tillhörande media för en fritt tillgänglig e-resurs:
Instans
Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst: CC0 1.0 universell - [länka]
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442

MARC21:
856 4/0#u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442 #z CCO 1.0 universell

Exempel 2. Tillhörande media för en fritt tillgänglig e-resurs - med uppgift om utgivare:
Instans
Tillhörande media / Mediaobjekt / Utgivare: Kungliga biblioteket - [länka]
Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst:
CC0 1.0 universell - [länka]
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442

MARC21:
856 4/0#u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442 #z CC0 1.0 universell

Exempel 3. Tillhörande media för en fritt tillgänglig e-resurs - utgivarens namn består av flera led:
Instans
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442
Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig via Lunds universitetsbibliotek

Agenten för Lunds universitetsbibliotek består av flera led: Lunds universitet. Universitetsbiblioteket. Endast det första ledet följer med från länken till marcexporten. Använd i stället Offentlig anmärkning och skriv in lämplig fras.

MARC21:
856 4/0#u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442 #z Fritt tillgänglig via Lunds universitetsbibliotek

Exempel 4. Tillhörande media för en avtalsbunden e-resurs:
Bestånd
Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning: Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://link.sub.su.se/sfxsub?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88 ...

MARC21:
856 4/0#u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442 #z Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet

Annan relaterad resurs

Om beskrivningen gäller en tryckt resurs och du vill länka till en elektronisk version av resursen, använd egenskapen Annan relaterad resurs. Detta är inte den rekommenderade metoden. Den rekommenderade metoden är att använda Tillhörande media i beskrivningen av en e-resurs.

Libris format

 • Annan relaterad resurs / Elektronisk / URI

  Använd Annan relaterad resurs för att lägga in en URL till en elektronisk version av en tryckt resurs. Lägg till Annan relaterad resurs under Instans. Tryck Enter (Lägg till elektronisk under Annan relaterad resurs). Välj Skapa lokal entitet. Lägg till URI under Elektronisk. Klistra in aktuell URL i egenskapen URI.

MARC21

 • 856 4/1 #u

Libris format

 • Annan relaterad resurs / Elektronisk / Offentlig anmärkning
  Vid behov, lägg till Offentlig anmärkning under Elektronisk.

  För en fritt tillgänglig e-resurs, ange "Fritt tillgänglig" under Offentlig anmärkning.

 • För avtalsbundna e-resurser och andra e-resurser som bara är lokalt tillgängliga, ange Annan relaterad resurs i beståndsposten. Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser. Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning.

MARC21

 • 856 4/1 #z

Relaterad beskrivning eller innehåll

För att lägga in en webbadress till en relaterad resurs, till exempel delar, sammanfattningar (abstracts), innehållsförteckningar eller andra resurser som på något sätt hör samman med den resurs som beskrivs, använd Relaterad beskrivning eller innehåll.

Relaterad beskrivning eller innehåll kan också användas för att ge en länk till den generella inloggningssidan för en databas.

Vid behov, lägg till Offentlig anmärkning (856 #z).

Libris format

 • Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / URI
 • Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning

MARC21

 • 856 4/2 #u #z

Exempel 1. URL till material som kompletterar en tryckt monografi:
Instans
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / URI: http://unniversus.se/Oversattningar.html
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning: Ljudfiler med uttalsträning

Exempel 2. URL till material som hör samman med en tryckt tidskrift:
Instans
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / URI: http//www.divan.nu/
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning: Tidskriftens webbplats med innehållsförteckningar

Exempel 3. URL till den generella inloggningssidan för en databas:
Komplettera i Tillhörande media i Bestånd med URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till den avtalsbundna databasen eller annan e-resurs.
Instans
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / URI: http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=1483
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning: Inloggning krävs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-04
Publicerad:
2023-12-01