Auktoritetsarbete och agenter

Med auktoritetsarbete avses skapande av agenter som länkbara entiteter, val av föredraget namn och konstruktion av sökingångar för agenter. En viktig del av arbetet går ut på att söka efter och kontrollera om en befintlig namnform redan finns.

Agenter definieras som personer, släkter eller organisationer enligt RDA (Resource Description and Access, på svenska Resursbeskrivning och åtkomst), RDA 8.2.1länk till annan webbplats. Till agenter räknas även jurisdiktioner och möten.

Fullständiga anvisningar finns i RDA Toolkitlänk till annan webbplats.

Terminologi kopplad till auktoritetsarbete och agenter

Regelverket som styr auktoritetsarbete och agenter i Libris är RDA. Majoriteten av den terminologi som används i Metadatabyrån är hämtad från RDA. Det finns också viss terminologi hämtad från de äldre katalogiseringsreglerna KRS/AACR2 samt från formatet MARC21. I Libris katalogisering används ett BIBFRAME-baserat format som till viss del har terminologi som skiljer sig från RDA och som används framförallt i Metdatabyråns exempel.

Beskrivningar av några viktiga begrepp:

 • Agent som länkbar entitet (benämns även ibland som länkad entitet)
  Fristående entitet bestående av element enligt RDA som beskriver en agent. Har URI (Uniform Resource Identifier, en sträng som identifierar en resurs på internet) och är möjlig att länka till. Kan förekomma som en auktoriserad sökingång. Motsvarar den tidigare benämningen auktoritetspost
 • Agent som lokal entitet
  Entitet som saknar URI och som inte är möjlig att länka till. Kan förekomma som en auktoriserad sökingång
 • Auktoriserad sökingång
  Begreppet härrör från RDA. En auktoriserad sökingång för en agent utgörs av ett eller flera element som tillsammans skapar en unik, kontrollerad sökingång. Begreppet används också för verk/uttryck. I Libris katalogisering finns inte begreppet auktoriserad sökingång, där används istället agent som kan förekomma som lokal eller länkbar/länkad entitet
 • Auktoritetspost
  Se Agent som länkbar entitet