Auktoritetsarbete och agenter

Med auktoritetsarbete avses skapande av agenter som länkade entiteter, val av föredraget namn och konstruktion av sökingångar för agenter. En viktig del av arbetet går ut på att söka efter och kontrollera om en befintlig namnform redan finns som länkbar entitet och i så fall länka till den.

Agenter definieras som personer, släkter eller organisationer enligt RDA (Resource Description and Access, på svenska Resursbeskrivning och åtkomst), RDA 8.1länk till annan webbplats. Till agenter räknas även jurisdiktioner och möten.

Fullständiga anvisningar finns i RDA Toolkitlänk till annan webbplats.

Kontakt: auktoritetsgruppen@kb.se

Kärnelement och obligatoriska element för agenter enligt RDA finns listade under generella RDA-anvisningar.

Terminologi kopplad till auktoritetsarbete och agenter

Regelverket som styr auktoritetsarbete och agenter i Libris är RDA. Majoriteten av den terminologi som används i Metadatabyrån är hämtad från RDA. Det finns också viss terminologi hämtad från de äldre katalogiseringsreglerna KRS/AACR2 samt från formatet MARC21. I Libris katalogisering används ett BIBFRAME-baserat format som till viss del har terminologi som skiljer sig från RDA och som används framförallt i Metadatabyråns exempel.

Beskrivningar av några viktiga begrepp:

 • Agent som länkad entitet
  Fristående entitet bestående av element enligt RDA som beskriver en agent. Ska vara unik vilket gör att vilka RDA-element som krävs kan skilja sig från en agent till en annan. Har URI (Uniform Resource Identifier, en sträng som identifierar en resurs på internet) och är möjlig att länka till. Benämns även ibland som länkbar entitet, dvs. en entitet möjlig att länka till. Kan förekomma som en auktoriserad sökingång. Motsvarar den med MARC21-formatet förknippade benämningen auktoritetspost
 • Agent som lokal entitet
  Entitet för en agent som saknar URI och som inte är möjlig att länka till. Kan förekomma som en auktoriserad sökingång
 • Auktoriserad sökingång
  Begreppet härrör från RDA. En auktoriserad sökingång för en agent utgörs av ett eller flera element som tillsammans skapar en unik, kontrollerad sökingång. Begreppet används också för verk/uttryck. I Libris katalogisering finns inte begreppet auktoriserad sökingång, där används istället agent som kan förekomma som länkad eller lokal entitet
 • Auktoritetspost
  Se Agent som länkad entitet
Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET