Auktoritetsarbete och agenter

Auktoritetsarbete och agenter syftar till att användare ska kunna söka på namnformer på ett enhetligt sätt. När en författare byter namn eller publicerar sig under pseudonym ska användaren kunna hitta rätt från olika sökingångar. Samma sak gäller när en organisation byter namn eller har varierande namnformer.

Kontakt: auktoritetsgruppen@kb.se

Auktoritetsarbete

Med auktoritetsarbete menas att skapa agenter som länkade entiteter, att välja föredraget namn och att konstruera sökingångar för agenter. En viktig del av arbetet är att söka efter och kontrollera om en befintlig namnform redan finns som länkbar entitet och i så fall länka till den.

Agenter

Agenter definieras som:

 • personer
 • släkter
 • organisationer
 • jurisdiktioner
 • möten.

Definitionen följer RDA (Resource Description and Access, på svenska Resursbeskrivning och åtkomst), RDA 8.1 Länk till annan webbplats.. Fullständiga anvisningar finns i RDA Toolkit Länk till annan webbplats..

Kärnelement och obligatoriska element för agenter

Kärnelement och obligatoriska element för agenter enligt RDA finns listade under generella RDA-anvisningar.

Terminologi kopplad till auktoritetsarbete och agenter

Regelverket som styr auktoritetsarbete och agenter i Libris är RDA. Majoriteten av den terminologi som används i Metadatabyrån är hämtad från RDA. Det finns också viss terminologi hämtad från de äldre katalogiseringsreglerna KRS/AACR2 samt från formatet MARC21. I Libris katalogisering används ett Bibframe-baserat format som till viss del har terminologi som skiljer sig från RDA och som används framförallt i Metadatabyråns exempel.

Beskrivningar av några viktiga begrepp:

 • Agent som länkad entitet
  Fristående entitet bestående av element enligt RDA som beskriver en agent. Ska vara unik vilket gör att vilka RDA-element som krävs kan skilja sig från en agent till en annan. Har URI (Uniform Resource Identifier, en sträng som identifierar en resurs på internet) och är möjlig att länka till. Benämns även ibland länkbar entitet, dvs. en entitet möjlig att länka till. Motsvarar den med MARC21-formatet förknippade benämningen auktoritetspost.
 • Agent som lokal entitet
  Entitet för en agent som saknar URI och som inte är möjlig att länka till.
 • Auktoriserad sökingång
  Begreppet härrör från RDA. En auktoriserad sökingång för en agent utgörs av ett eller flera element som tillsammans skapar en unik, kontrollerad sökingång. Begreppet används också för verk och uttryck. I Libris katalogisering finns inte begreppet auktoriserad sökingång, där används istället agent som kan förekomma som länkad eller lokal entitet.
 • Auktoritetspost
  Se Agent som länkad entitet
Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET