Föredraget namn för släkter

Val av föredraget namn

Det namn under vilket familjen/släkten är mest känd väljs som föredraget namn (RDA 10.2 Länk till annan webbplats.).

För att bestämma vilket namn en familj/släkt är mest känd under används följande källor (i prioritetsordning):
a) de föredragna källorna, se RDA 2.2.2 Länk till annan webbplats., i resurser kopplade till familjen/släkten
b) andra formella uppgifter som förekommer i resurser kopplade till familjen/släkten
c) övriga källor (till exempel referenskällor)

Men observera att:

  • vissa namn har en vedertagen svensk namnform. Det gäller till exempel äldre familjer/släkter.
  • för utländska familjer/släkter som saknar vedertagen svensk namnform hämtas namnformen oftast från respektive lands nationalbibliografi (många finns i VIAF).
  • familjer/släkter som byter namn vanligen behandlas som nya individer, se Namnbyte.
  • för familjer/släkter som är kända under mer än ett namn väljs det mest kända namnet som föredraget namn enligt instruktionerna under RDA 10.2.2.6 Länk till annan webbplats..

Föredraget namn är ett kärnelement. Det används som grund för den auktoriserade namnformen.

Följ de generella riktlinjerna för att ange namn (till exempel för namn som innehåller initialer eller förkortningar) i RDA 8.5 Länk till annan webbplats..

Val mellan olika former av samma namn

Om en familj/släkt är känd under mer än en form av samma namn, välj föredraget namn genom att tillämpa samma anvisningar som för personer, se RDA 9.2.2.5 Länk till annan webbplats.. Det kan gälla skillnader i fullständighet, språk, namn skrivna i icke-latinsk skriftart och stavning. Se även anvisningar för Personer - Val mellan olika former av samma namn.

Namnbyte

Om en familjs/släkts namn har ändrats (det gäller även ändring från ett språk till ett annat), välj det tidigare namnet som föredraget namn för resurser som är knutna till det tidigare namnet. Välj det senare namnet som föredraget namn för resurser som är knutna till det senare namnet (RDA 10.2.2.7 Länk till annan webbplats.).

Ordningselement (hur namnet sorteras)

För släktnamn tillämpas samma anvisningar för sortering av namnet som för personer, se RDA 9.2.2.9-9.2.2.12 Länk till annan webbplats.. Se även anvisningar för Personer - Namn som innehåller släktnamn.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET