Föredraget namn för släkter

Val av föredraget namn

Välj som föredraget namn det namn under vilket familjen eller släkten är mest känd (RDA 10.2 Länk till annan webbplats.).

Använd följande källor (i prioritetsordning) för att bestämma under vilket namn en familj eller släkt är mest känd:
a) de föredragna källorna, se RDA 2.2.2 Länk till annan webbplats., i resurser kopplade till familjen eller släkten
b) andra formella uppgifter som förekommer i resurser kopplade till familjen eller släkten
c) övriga källor (till exempel referenskällor)

Men observera att:

  • vissa namn har en vedertagen svensk namnform. Det gäller till exempel äldre familjer eller släkter.
  • för utländska familjer eller släkter som saknar vedertagen svensk namnform kan du ofta hämta namnformen från respektive lands nationalbibliografi (många finns i VIAF).
  • familjer eller släkter som byter namn behandlas vanligen som nya individer, se Namnbyte.
  • för familjer eller släkter som är kända under mer än ett namn, välj det mest kända namnet som föredraget namn enligt instruktionerna under RDA 10.2.2.6 Länk till annan webbplats..

Föredraget namn är ett kärnelement. Det används som grund för den auktoriserade namnformen.

Följ de generella riktlinjerna för att ange namn (till exempel för namn som innehåller initialer eller förkortningar) i RDA 8.5 Länk till annan webbplats..

Val mellan olika former av samma namn

Om en familj eller släkt är känd under mer än en form av samma namn, välj föredraget namn genom att tillämpa samma anvisningar som för personer, se RDA 9.2.2.5 Länk till annan webbplats.. Det kan gälla skillnader i fullständighet, språk, namn skrivna i icke-latinsk skriftart och stavning. Se även anvisningar för Personer - Val mellan olika former av samma namn.

Namnbyte

Om en familjs eller släkts namn har ändrats (det gäller även ändring från ett språk till ett annat), välj det tidigare namnet som föredraget namn för resurser som är knutna till det tidigare namnet. Välj det senare namnet som föredraget namn för resurser som är knutna till det senare namnet (RDA 10.2.2.7 Länk till annan webbplats.).

Ordningselement (hur namnet sorteras)

För släktnamn tillämpas samma anvisningar för sortering av namnet som för personer, se RDA 9.2.2.9-9.2.2.12 Länk till annan webbplats.. Se även anvisningar för Personer - Namn som innehåller släktnamn.

Formatet för släkter är inte färdigt. Tills vidare kan släkter anges som nedan. Det gäller både då agent som länkbar entitet skapas och om den anges som en lokal entitet.

Namn: Geijer
Titel eller övrig beteckning: släkt

Namn: Bernadotte
Titel eller övrig beteckning: kungahus

För mer komplicerade fall, kontakta Auktoritetsgruppen auktoritetsgruppen@kb.se

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET