Kärnelement och obligatoriska element för agenter

Sidan innehåller en lista över element för samtliga typer av agenter, det vill säga peroner, släkter och institutioner. Observera att i Libris katalogisering går många av RDA:s element ännu inte att ange.

Innehåll i listan

Listan över agenter nedan innehåller:

  • Elementets namn, t.ex. Föredragen namn för person
  • Hänvisning till RDA-regel, t.ex. RDA 9.2.2
  • Kärnelement/Obligatoriskt enligt Libris-praxis

Person

Konsulterad källa

RDA 8.12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISK
När auktoritetspost upprättas.
Librispraxis:
Ange källa för föredraget namn och vid namnbyte. Önskvärt att även ange källa för variantnamn.

Föredraget namn för person

RDA 9.2.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Variantnamn för person

RDA 9.2.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Om nödvändigt för identifikation eller åtkomst.
Librispraxis:
Ange alla variantnamn man kan tänkas söka på eller som förekommer i Libris. Dessa anges endast i auktoritetsposter.

Födelsetid

RDA 9.3.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Librispraxis:
Bör alltid anges för svenska personer.

Dödstid

RDA 9.3.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Librispraxis:
Bör alltid anges för svenska personer.

Verksamhetstid för person

RDA 9.3.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja en person från en annan person med samma namn.

Persons titel

RDA 9.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
För kungliga titlar, adelstitlar, titlar som anger kyrklig rang och religiösa titlar. Alla andra titlar är kärnelement om de behövs för att skilja en person från en annan med samma namn.

Fullständig namnform

RDA 9.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja en person från en annan person med samma namn.

Övrig beteckning förknippad med person

RDA 9.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
För kristna helgon, andar, personer nämnda i religionsurkunder eller i en apokryfisk bok, fiktiva och legendariska gestalter och icke-mänskliga entiteter. Alla andra beteckningar är kärnelement om de behövs för att skilja en person från en annan person med samma namn.

Persons verksamhetsområde

RDA 9.15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Librispraxis:
Önskvärt att uppgiften anges i auktoritetsposten när en sådan upprättas. Hämta i första hand termen från en kontrollerad vokabulär som t.ex. Svenska ämnesord, se även Persons yrke eller sysselsättning.

Persons yrke eller sysselsättning

RDA 9.16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
För personer vars namn består av en fras som inte talar om vad personen är/gör.
Om nödvändigt för att skilja en person från en annan person med samma namn.
Librispraxis: Hämta i första hand termen från en kontrollerad vokabulär som t.ex. Svenska ämnesord.

Identifikator för person

RDA 9.18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Librispraxis:
ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris. Ange ytterligare identifikatorer för personen om de är kända, t.ex. ISNI (International Standard Name Identifier) eller ORCID (Open Researcer and Contribution ID).

Släkt

Konsulterad källa

RDA 8.12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
När auktoritetspost upprättas.
Librispraxis:
Ange källa för föredraget namn och vid namnbyte. Önskvärt att även ange källa för variantnamn.

Föredraget namn för släkt

RDA 10.2.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Variantnamn för släkt

RDA 10.2.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Om nödvändigt för identifikation eller åtkomst.
Librispraxis:
Ange alla variantnamn man kan tänkas söka på eller som förekommer i Libris. Dessa anges endast i auktoritetsposter.

Typ av släkt

RDA 10.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Tid förknippad med släkt

RDA 10.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Ort förknippad med släkt

RDA 10.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja en släkt från en annan släkt med samma namn.

Välkänd medlem av släkt

RDA 10.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja en släkt från en annan släkt med samma namn.

Identifikator för släkt

RDA 10.10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Librispraxis:
ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris.

Institution

Konsulterad källa

RDA 8.12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
När auktoritetspost upprättas.
Librispraxis:
Ange källa för föredraget namn och vid namnbyte. Önskvärt att även ange källa för variantnamn.

Föredraget namn för institution

RDA 11.2.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Variantnamn för institution

RDA 11.2.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISK
Om nödvändigt för identifikation eller åtkomst.
Librispraxis: Ange alla variantnamn man kan tänkas söka på eller finns i Libris. Dessa anges endast i auktoritetsposter.

Ort förknippad med institution

RDA 11.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
För konferenser, etc.
Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.

Tid för konferens

RDA 11.4.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Tid för institutions grundande

RDA 11.4.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.

Tid för institutions upphörande

RDA 11.4.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.

Verksamhetstid för institution

RDA 11.4.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om nödvändigt för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.

Samhörande institution

RDA 11.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
För konferenser etc. om den samhörande institutionens namn bättre identifierar konferensen än den ort eller de orter där konferensen ägde rum eller om orten/orterna är okänd/okända eller inte omedelbart kan bestämmas.
Övriga institutioner:
Om den samhörande institutionens namn bättre identifierar institutionen än institutionens ort/orter eller om orten/orterna är okänd/okända och inte omedelbart kan bestämmas, och om det behövs för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.

Ordningsnummer för konferens

RDA 11.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT

Övrig beteckning förknippad med institution

RDA 11.7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
Om namnet på institutionen inte uttrycker att det är en institution.
Om det behövs för att skilja en institution från en annan institution med samma namn.

Institutions historia

RDA 11.11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OBLIGATORISKT
Om auktoritetspost upprättas.

Identifikator för institution

RDA 11.12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
KÄRNELEMENT
ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris. Ange ytterligare identifikatorer för institutionen om de är kända, t.ex. ISNI (International Standard Name Identifier).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-21
Publicerad:
2023-11-10