Personer

En person är enligt RDA en individ eller en identitet som utgörs av en individ (antingen ensam eller i samarbete med en eller flera andra individer). Termen inkluderar även personer i heliga skrifter, fiktiva gestalter och ickemänskliga entiteter, till exempel djurskådespelare (RDA 8.1.2 Länk till annan webbplats., RDA 9.0 Länk till annan webbplats.).

Kontakt: auktoritetsgruppen@kb.se

Se även anvisningar för Pseudonymer.

Se även Lathund person.

Person eller Organisation

Sammanslutningar av personer, till exempel juridiska personer och musikgrupper, behandlas som Organisationer.

För att avgöra om namnet ska behandlas som en person eller en organisation, konsultera Library of Congress Alphabetical list of ambiguous headings Länk till annan webbplats.. Här listas olika typer av ingångar med anvisningar om till vilken kategori var och en ska föras.

Anvisningar för personer – var i RDA?

Att registrera attribut:
Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 8 Länk till annan webbplats.
Att identifiera personer: RDA kapitel 9 Länk till annan webbplats.

Att ange relationer:
Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 29 Länk till annan webbplats.
Relaterade personer: RDA kapitel 30 Länk till annan webbplats.

Appendix:
Stora och små bokstäver: RDA appendix A Länk till annan webbplats. (Svenska skrivregler gäller dock i första hand)
Förkortningar: RDA appendix B Länk till annan webbplats.
Interpunktion i sökingångar: RDA appendix E Länk till annan webbplats.
Tilläggsinstruktioner för personnamn (till exempel språk): RDA appendix F Länk till annan webbplats.
Adelstitlar etc.: RDA appendix G Länk till annan webbplats.
Tid i den kristna kalendern: RDA appendix H Länk till annan webbplats. (Appendix H i svensk översättning)

(Relationsbeteckningar: RDA appendix K, används inte tills vidare.)

Agent som länkbar entitet - när behövs det?

Upprätta en agent som länkbar entitet när det finns behov av att hänvisa från alternativa namnformer eller när du har biografiska uppgifter om en person som är viktiga att dokumentera.

Gör alltid en agent som länkbar entitet, för både svenska och utländska personer, när:

  • en person har varierande namnformer som förs samman till ett föredraget namn. Ange variantnamn i den länkbara entiteten för agenten.
  • en person har ett sammansatt släktnamn eller släktnamn med prefix. Ange variantnamn i den länkbara entiteten för agenten.
  • flera länkbara entiteter har upprättats för en individ (till exempel för verkligt namn och pseudonym). Länka mellan de berörda entiteterna.
  • du har tillgång till biografiska uppgifter om en person
  • två eller flera personer har samma namnform och därför behöver särskiljas.

I Libris tillämpas praxisen att om inget passande tillägg finns, används samma namnform för flera personer med samma namn. Upprätta inte någon agent som länkbar entitet i sådana fall.

Se även Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET