Personer

Enligt RDA är en person en individ eller en identitet som utgörs av en individ (antingen ensam eller i samarbete med en eller flera andra individer). Termen inkluderar även personer i heliga skrifter, fiktiva gestalter och ickemänskliga entiteter, till exempel djurskådespelare (RDA 8.1.2länk till annan webbplats, RDA 9.0länk till annan webbplats).

Sammanslutningar av personer, till exempel juridiska personer och musikgrupper, behandlas som Organisationer.

Se även anvisningar för Pseudonymer.

Se även Lathund person

Kontakt: auktoritetsgruppen@kb.se

För att avgöra om namnet ska behandlas som en person eller en organisation konsulteras Library of Congress Alphabetical list of ambiguous headingslänk till annan webbplats. Här listas olika typer av ingångar med anvisningar om till vilken kategori var och en ska föras.

Anvisningar för personer – var i RDA?

Att registrera attribut:
Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 8länk till annan webbplats
Att identifiera personer: RDA kapitel 9länk till annan webbplats

Att ange relationer:
Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 29länk till annan webbplats
Relaterade personer: RDA kapitel 30länk till annan webbplats

Appendix:
Stora och små bokstäver: RDA appendix Alänk till annan webbplats (Svenska skrivregler gäller dock i första hand)
Förkortningar: RDA appendix Blänk till annan webbplats
Interpunktion i sökingångar: RDA appendix Elänk till annan webbplats
Tilläggsinstruktioner för personnamn (till exempel språk): RDA appendix Flänk till annan webbplats
Adelstitlar etc.: RDA appendix Glänk till annan webbplats
Tid i den kristna kalendern: RDA appendix Hlänk till annan webbplats (Appendix H i svensk översättning)

(Relationsbeteckningar: RDA appendix K, används inte tills vidare.)

Agent som länkbar entitet - när behövs det?

En agent som länkbar entitet upprättas när man har behov av att hänvisa från alternativa namnformer eller när man har biografiska uppgifter om en person som är viktiga att dokumentera.

Gör alltid en agent som länkbar entitet, för både svenska och utländska personer, när:

  • en person har varierande namnformer som förs samman till ett föredraget namn. Ange variantnamn i den länkbara entiteten för agenten
  • en person har ett sammansatt släktnamn eller släktnamn med prefix. Ange variantnamn i den länkbara entiteten för agenten
  • flera länkbara entiteter har upprättats för en individ (till exempel för verkligt namn och pseudonym). Länka mellan de berörda entiteterna
  • man har tillgång till biografiska uppgifter om en person
  • två eller flera personer har samma namnform och därför behöver särskiljas

I Libris tillämpas praxisen att om inget passande tillägg finns, används samma namnform för flera personer med samma namn. Upprätta inte någon agent som länkbar entitet i sådana fall.

Se även Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris

 

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET