Övriga uppgifter för personer

En agent som länkbar entitet innehåller många uppgifter utöver vald namnform. Här beskrivs information som endast anges som kompletterande uppgifter då en agent som länkbar entitet skapas, och som inte är aktuellt för agenter som lokala entiteter.

Variantnamn för personer (se-hänvisningar)

Variantnamn är alternativa sökingångar på den föredragna och auktoriserade namnformen för personen. Hit hör stavningsvarianter, förkortningar, ändringar till följd av namnbyten, hänvisning från det andra ledet av sammansatt efternamn etc. Variantnamn är sökbara och hänvisar användaren till den föredragna namnformen.

När man konstruerar en alternativ sökingång för personen (RDA 9.19.2 Länk till annan webbplats.) använder man variantnamn som grund (RDA 9.2.3 Länk till annan webbplats.). Gör tillägg till namnet enligt instruktionerna i RDA 9.19.1.2-9.19.1.8 Länk till annan webbplats., om tillämpligt.

I RDA 9.2.3 Länk till annan webbplats. listas olika typer av variantnamn, till exempel sekulära och religiösa namn. Små variationer eller mindre detaljer behöver sällan resultera i en ändring av den auktoriserade namnformen. Dessa registreras i stället som variantnamn i agenten. Man brukar så långt det är möjligt försöka tillgodose personens eget önskemål om val av namnform.

När en person byter namn ändras ofta den auktoriserade namnformen, se exempel under Namnbyte.

Libris

 • Variant / Person / Efternamn / Förnamn / Födelsetid och/eller dödstid
  och/eller
 • Variant / Person / Namn / Födelsetid och/eller dödstid (För namn i rak följd)
  Kommentar: Egenskapen Namn används istället för Efternamn och Förnamn för namn i rak följd. Namn kan användas i kombination med Efternamn och Förnamn endast för att ange variantnamn.

  MARC21
 • 400 1/_ #a #d
  och/eller
 • 400 0/_ #a #d (För namn i rak följd)

Librispraxis: Det är obligatoriskt att ange alla variantnamn som användare kan tänkas söka på eller som redan förekommer i Libris. Variantnamn kan till exempel finnas i referenskällor, i upphovsuppgift eller i en anmärkning de bibliografiska beskrivningarna.

Efternamn: Nicander
Förnamn: Anders
Födelse- och eller dödstid: 1707-1781
Variant / Person / Efternamn: Nicander / Förnamn: A. / Födelse- och eller dödstid: 1707-1781
Variant / Person / Namn: Ancredin / Födelse- och eller dödstid: 1707-1781

Hänvisa från namnformen Library of Congress (LC) har i VIAF (dvs. aktuell utländsk nationalbibliografis form) för namn som har en vedertagen svensk form eller om LC:s form i VIAF avviker från den föredragna formen i Libris.

Tilläggen till namnet skrivs i första hand på samma sätt som i den auktoriserade namnformen, till exempel helgon, f.Kr. (inte Saint, B.C).

Vid behov kan dock även alternativa namnformer med utländska tillägg anges i agenten:

Namn: Alexander den store
Födelse- och eller dödstid: 356 f.Kr.-323 f.Kr.
Variant / Person / Namn: Alexander / Ordningstal: III / Födelse- och eller dödstid: 356 f.Kr.-323 f.Kr.
Variant / Person / Namn: Alexander / Ordningstal: III / Titel eller övrig beteckning: kung i Makedonien / Födelse- och eller dödstid: 356 f.Kr.-323 f.Kr.
Variant / Person / Namn: Alexander / Titel eller övrig beteckning: the Great / Födelse- och eller dödstid: 356 f.Kr.-323 f.Kr.
Variant / Person / Namn: Alexandre / Titel eller övrig beteckning: le Grand / Födelse- och eller dödstid: 356 f.Kr.-323 f.Kr.

Se även-hänvisningar

Om en person har mer än en identitet, upprättas en agent som länkbar entitet för varje identitet, med se även-hänvisningar mellan agenterna. Hänvisningar mellan agenter med hjälp av en se även-hänvisning kan ske mellan personer, släkter och organisationer. Länka inom egenskapen Se även till annan aktuell agent.

Använd tillsvidare inte relationsbeteckningarna i RDA appendix K.

Behandla en person som använder en eller flera pseudonymer eller sitt verkliga namn och en eller flera pseudonymer som en person med mer än en identitet. Se anvisningar på sidan Pseudonymer.

Libris

 • Se även [länkas]

MARC21

 • 5XX

Person som även ingår i en grupp:

Efternamn: Ekegren
Förnamn: Staffan
Födelse- och dödsår: 1947-
Se även: Five Pieces (reportagegrupp) [länkas]

Nationalitet/verksamhetsland

Det är obligatoriskt att ange nationalitet/verksamhetsland (plats) förknippad med personen när det går att få fram uppgiften.

Koden för nationalitet/verksamhetsland anges enligt MARC Code List for Geographical Areas (GAC) Länk till annan webbplats.. I Libris finns koder för nationalitet/verksamhetsland som länkbara entiteter. I mallen för Agent - Person är koden för Sverige förvald. Ändra vid behov. Länka till flera koder om flera nationaliteter behöver anges.

Om nationalitet/verksamhetsland är okänd, länka till koden xx (Okänd nationalitet/Okänt verksamhetsland).

Varken födelseort, dödsort, bostadsort eller adress är obligatoriska i Libris (RDA 9.8-9.12 Länk till annan webbplats.). Om någon uppgift uppgifterna anges, använd egenskaperna Plats, Födelseplats eller Dödsplats.

Libris

 • Nationalitet/verksamhetsland
 • Födelseplats
 • Dödsplats

MARC21

 • 043 #a (Nationalitet/verksamhetsland)
 • 370 #a (Födelseplats)
 • 370 #b (Dödsplats)

Nationalitet/verksamhetsland: Sverige
Födelseplats: Storbritannien

Verksamhetsområde

Inom verksamhetsområde beskrivs vad personen är intresserad av eller ägnar sig åt (RDA 9.15 Länk till annan webbplats.). Det behöver inte ha med yrkesutövning att göra. Verksamhetsområden kan vara både abstrakta (till exempel poesi och musikkritik) och konkreta (till exempel träd). Jämför även med Yrke eller sysselsättning.

Det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att personens verksamhetsområde anges i agenten när sådan skapas. Använd i första hand termer från en kontrollerad vokabulär som Svenska ämnesord och länka till termen. Om den eftersökta termen saknas i Svenska ämnesord, lägg in en lokal entitet och föreslå en ny term.

Libris

 • Verksamhetsområde

MARC21

 • 372

Verksamhetsområde: Barn- och ungdomslitteratur sao [länkas]

Organisatorisk tillhörighet

Med organisatorisk tillhörighet avses en organisation som en person tillhör eller har tillhört genom anställning, medlemskap, kulturell identitet etc. (RDA 9.13 Länk till annan webbplats.).

Uppgiften är inte obligatorisk i Libris. Om uppgiften anges läggs den in som en lokal entitet. Se även Beskrivning.

Libris

 • Organisatorisk tillhörighet / Organisatorisk tillhörighet / Benämning

MARC21

 • 373 #a

Organisatorisk tillhörighet / Organisatorisk tillhörighet / Benämning: Arbetslivsinstitutet

Språk

Personens språk är det språk som personen använder för att publicera sig på, göra utsändningar på etc. (RDA 9.14 Länk till annan webbplats.).

Det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att personens språk anges i agenten när sådan upprättas. I Libris finns språkkoder som länkbara entiteter. Ange kod enligt Library of Congress MARC Code List for Languages Länk till annan webbplats..

Libris

 • Språk

MARC21

 • 377 #a

Språk: Svenska

Kön

Kön är inte ett kärnelement enligt RDA (RDA 9.7 Länk till annan webbplats.). Ange inte kön vid skapande av nya agenter i Libris.

Beskrivning

Kortfattad biografisk information om personens liv eller historia (RDA 9.17 Länk till annan webbplats.).

Omfattande biografisk information anges endast i de fall personen inte finns i referenskällor utan den enda källa man har är den resurs man har i handen. Uppgifter om personens nationalitet, verksamhetsområde, yrke och språk etc. redovisas separat (i Libris i respektive egenskap), men kan kompletteras med en anmärkning i egenskapen Beskrivning.

Libris

 • Beskrivning

MARC21

 • 678 0/ #a

Beskrivning: Nunna och grundare av Birgittasystrarna. Helgonförklarad 2016.

Beskrivning: Politiker (centerpartist). Statsminister 1976-1978 och 1979-1982.

Undvik helst uppgifter om anställningar. Om uppgiften anges komplettera med det år som man säkert vet att anställningen pågick:

Beskrivning: Chef för Mångkulturellt centrum, Botkyrka (2001)

Identifikator

En identifikator för agenten är ett kärnelement enligt RDA (RDA 9.18 Länk till annan webbplats.). I Libris återfinns den obligatoriska identifikatorn i egenskapen Kontrollnummer i Adminmetadata.

Det finns även utvecklade system med unika ID-nummer för personer, t.ex. ISNI (International Standard Name Identifier) Länk till annan webbplats. och ORCID (Open Researcher and Contributor ID) Länk till annan webbplats.. Att ange sådana ID-nummer för agenten är valfritt men önskvärt om tillgängligt.

Observera att det kan förekomma dubbletter i ISNI-databasen. Endast ett nummer per offentlig identitet ska anges i Libris. Kontakta Auktoritetsgruppen vid frågor eller vid felanmälan.

I mallarna för agenter i Libris katalogisering ligger ISNI förvald. Det kan ändras eller kompletteras vid behov.

Libris

 • Identifikator / [Typ av identifikator] / Värde

MARC21

 • 024 7/_ #a #2

Identifikator / ISNI / Värde: 0000000121192353‏

DDK-klassifikation

Lägg gärna till klassifikation enligt Dewey för personen i agenten som länkbar entitet. Detta för att underlätta vid klassificeringen av enskilda verk.

För skönlitterära författare väljs koden normalt utifrån den tidsperiod då författaren debuterar. För skönlitterära författare som publicerar sig inom flera genrer (t.ex. romaner, poesi, dramatik) väljs den genre som författaren främst förknippas med. (Klassificeringen av enskilda skönlitterära verk i annan genre kommer därmed att skilja sig från den klassning som finns i agenten. Tidsperioden ska dock överensstämma.)

Libris

 • Nära match / DDK-klassifikation / Kod / Klassifikationsupplaga / Parallell upplagebeteckning/upplagespecifik upphovsuppgift

MARC21

 • 083 0/4 #a #2

Nära match / DDK-klassifikation / Kod: 839.7374 / Klassifikationsupplaga: full / Parallell upplagebeteckning/upplagespecifik upphovsuppgift: 23/swe

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET