Organisationer

Med organisationer avses i RDA en sammanslutning eller grupp av personer som har ett namn med vilket den kan identifieras och som uppträder eller kan uppträda självständigt.

I RDA 8.1.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och RDA 11.0 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du anvisningar för organisationer.

Exempel på organisationer

Exempel på organisationer är:

 • föreningar
 • företag
 • ideella organisationer
 • regeringar
 • statliga myndigheter
 • kommuner
 • projekt
 • musikgrupper
 • religiösa samfund
 • konferenser.

Tillfälliga händelser som idrottstävlingar, utställningar, expeditioner, mässor och festivaler samt farkoster, till exempel fartyg och rymdfarkoster, räknas också som organisationer.

Auktorisera som organisation eller ämnesord?

För att avgöra om namnet ska auktoriseras som organisation eller ämnesord, konsultera Library of Congress Alphabetical list of ambiguous headings Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här listas olika typer av begrepp tillsammans med anvisningar om vilken kategori var och en tillhör - organisationsnamn eller ämnesord.

Anvisningar för organisationer - var i RDA?

Att registrera attribut

Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Att identifiera organisationer: RDA kapitel 11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att ange relationer

Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 29 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Relaterade organisationer: RDA kapitel 32 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Appendix

Stora och små bokstäver: RDA appendix A Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Svenska skrivregler gäller dock i första hand)
Förkortningar: RDA appendix B Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpunktion i namnformer: RDA appendix E Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tid i den kristna kalendern: RDA appendix H Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Appendix H i svensk översättning: Tid före och efter Kristi födelse Öppnas i nytt fönster.)

(Relationsbeteckningar: RDA appendix K, används inte tills vidare.)

Agent som länkbar entitet - när behövs det?

En agent som länkbar entitet skapar du när du har behov av att hänvisa från, eller mellan, andra namnformer eller har andra uppgifter som är viktiga att dokumentera.

Skapa en agent som länkbar entitet när:

 • en organisation använder varierande namnformer, till exempel en förkortning eller både en svensk och en engelsk namnform. Lägg till variantnamn i agenten.
 • en organisation byter namn eller slås samman med en eller flera andra organisationer. Upprätta ny agent och hänvisa mellan de olika namnformerna.
 • en organisation är underordnad eller samhörande med en annan organisation, till exempel officiella organ, lokalavdelningar, kommittéer och liknande. Gör hänvisningar från överordnad respektive underordnad namnform.
 • två eller flera organisationer har samma namn eller så lika namn att de kan förväxlas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-04
Publicerad:
2023-11-15