Organisationer

Med organisationer avses i RDA en sammanslutning eller grupp av personer som har ett namn med vilket den kan identifieras och som uppträder eller kan uppträda självständigt (RDA 8.1.2länk till annan webbplats, RDA 11.0länk till annan webbplats).

Exempel på organisationer är föreningar, företag, ideella organisationer, regeringar, statliga myndigheter, kommuner, projekt, musikgrupper, religiösa samfund och konferenser. Tillfälliga händelser som idrottstävlingar, utställningar, expeditioner, mässor och festivaler samt farkoster, till exempel fartyg och rymdfarkoster, räknas också som organisationer.

Se även Lathund organisation

Kontakt: auktoritetsgruppen@kb.se

För att avgöra om namnet ska auktoriseras som organisation eller ämnesord konsulteras Library of Congress Alphabetical list of ambiguous headingslänk till annan webbplats. Här listas olika typer av begrepp tillsammans med anvisningar om vilken kategori var och en tillhör - organisationsnamn eller ämnesord.

Anvisningar för organisationer - var i RDA?

Att registrera attribut:
Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 8länk till annan webbplats
Att identifiera organisationer: RDA kapitel 11länk till annan webbplats

Att ange relationer:
Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 29länk till annan webbplats
Relaterade organisationer: RDA kapitel 32länk till annan webbplats

Appendix:
Stora och små bokstäver: RDA appendix Alänk till annan webbplats (Svenska skrivregler gäller dock i första hand)
Förkortningar: RDA appendix Blänk till annan webbplats
Interpunktion i sökingångar: RDA appendix Elänk till annan webbplats
Tid i den kristna kalendern: RDA appendix Hlänk till annan webbplats (Appendix H i svensk översättning)

(Relationsbeteckningar: RDA appendix K, används inte tills vidare.)

Agent som länkbar entitet - när behövs det?

En agent som länkbar entitet upprättas när man har behov av att hänvisa från, eller mellan, andra namnformer eller har andra uppgifter som är viktiga att dokumentera.

Skapa en agent som länkbar entitet när:

  • en organisation har varierande namnformer som förs samman till en namnform. Lägg till variantnamn i agenten.
  • en organisation byter namn eller slås samman med en eller flera andra organisationer. I regel upprättas ny agent, hänvisningar görs mellan de olika namnformerna.
  • en organisation är underordnad eller samhörande med en annan organisation, till exempel officiella organ, lokalavdelningar, kommittéer och liknande. Gör hänvisningar från överordnad respektive underordnad namnform.
  • två eller flera organisationer har samma namn eller så lika namn att de kan förväxlas.

Se även Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris

 

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET