Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris

Gällande från 2017-10-11

Enligt Överenskommelse angående deltagande i Libris samkatalog ansvarar Kungliga biblioteket bl.a. för att utarbeta och underhålla anvisningar för katalogisering och auktoritetsarbete, medan de registrerande biblioteken bl.a. ska följa aktuella anvisningar för auktoritetsarbete samt löpande underhålla och uppdatera bibliografisk metadata för sitt eget material (t.ex. att lärosäten ansvarar för namnformer för sina egna forskare och institutioner), så att det är aktuellt och håller tillräckligt god kvalitet.

Löpande auktoritetsarbete

Namnformer för svenska och utländska personer

Sök och kontrollera om en agent som länkbar entitet finns i Libris. Om en agent som länkbar entitet finns, välj den. En befintlig agent kan behöva uppdateras/kompletteras vid behov, se anvisningar för Personer.

När ska jag skapa agent för person?

Om en agent som länkbar entitet saknas, skapa en när:

 • En person är svensk (dvs. publicerar sig i Sverige) och är lätt att identifiera
 • En person har varierande namnformer
 • En person har ett sammansatt släktnamn eller släktnamn med prefix
 • En person har mer än en identitet (t.ex. verkligt namn och pseudonym). Upprätta vanligtvis en agent som länkbar entitet för varje identitet, med se även-hänvisning mellan namnformerna
 • Två eller flera personer har samma namnform och därför behöver särskiljas

När ska jag inte skapa agent för person?

I följande fall behöver en agent som länkbar entitet inte skapas:

 • När en person inte kan identifieras och särskiljas genom passande tillägg. Använd istället samma namnform för flera personer med samma namn
 • När en fiktiv gestalt endast förekommer under en namnform.

Namnformer för svenska och utländska organisationer

Sök och kontrollera om en agent som länkbar entitet finns i Libris. Om en agent som länkbar entitet finns, välj den. En befintlig agent kan behöva uppdateras/kompletteras vid behov, se anvisningar för Organisationer.

När ska jag skapa agent för organisation?

Om en agent som länkbar entitet saknas, skapa en när:

 • En organisation har varierande namnformer
 • En organisation byter namn eller slås samman med en eller flera andra organisationer (i regel upprättas ny agent som länkbar entitet)
 • En organisation är underordnad eller samhörande med en annan organisation (t.ex. officiella organ, lokalavdelningar, kommittéer och liknande)
 • Två eller flera organisationer har samma namn eller så lika namn att de kan förväxlas

När ska jag inte skapa agent för organisation?

I följande fall behöver en agent som länkbar entitet inte skapas:

 • När en organisation inte kan identifieras och särskiljas genom passande tillägg. Använd istället samma sökingång för flera organisationer med samma namn.

Namnformer för svenska och utländska släkter eller familjer

Sök och kontrollera om en agent som länkbar entitet finns i Libris. Om en agent som länkbar entitet finns, välj den. En befintlig agent kan behöva uppdateras och kompletteras vid behov, se anvisningar för Släkter.

När ska jag skapa agent för släkt?

Om en agent som länkbar entitet saknas, skapa en när:

 • En släkt har varierande namnformer
 • En släkt har ett sammansatt släktnamn eller släktnamn med prefix
 • En släkt har bytt namn. Upprätta en agent som länkbar entitet för varje namn och relatera namnformerna till varandra

När ska jag inte skapa agent för släkt?

I följande fall behöver en agent som länkbar entitet inte skapas:

 • När en släkt inte kan identifieras och särskiljas genom passande tillägg. Använd istället samma namnform för flera släkter med samma namn.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET