Släkter

Anvisningar för Släkter är inte färdigställda i Metadatabyrån. Kontakta Auktoritetsgruppen vid frågor tills vidare.

Med släkt, eller familj, avses två eller flera personer som är relaterade till varandra genom födelse, giftermål, adoption, partnerskap eller liknade rättslig status, eller som på annat sätt presenterar sig som en släkt eller familj (RDA 8.1.2 Länk till annan webbplats.).

Kontakt: auktoritetsgruppen@kb.se

Anvisningar för släkter - var i RDA?

Att registrera attribut:
Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 8 Länk till annan webbplats.
Att identifiera familjer och släkter: RDA kapitel 10 Länk till annan webbplats.

Att ange relationer:
Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 29 Länk till annan webbplats.
Relaterade familjer och släkter: RDA kapitel 31 Länk till annan webbplats.

Appendix:
Stora och små bokstäver: RDA appendix A Länk till annan webbplats. (Svenska skrivregler gäller dock i första hand)
Förkortningar: RDA appendix B Länk till annan webbplats.
Interpunktion i sökingångar: RDA appendix E Länk till annan webbplats.
Tid i den kristna kalendern: RDA Appendix H i svensk översättning

(Relationsbeteckningar: RDA appendix K, används inte tills vidare.)

Agent som länkbar entitet - när behövs det?

En agent som länkbar entitet upprättas när man har behov av att hänvisa från alternativa namnformer eller när man har biografiska uppgifter om en släkt som är viktiga att dokumentera.

Skapa alltid agent som länkbar entitet, för både svenska och utländska släkter, när:

  • en släkt har varierande namnformer som förs samman till ett föredraget namn. Ange variantnamn för agenten
  • en släkt har ett sammansatt släktnamn eller släktnamn med prefix. Ange variantnamn från alla led
  • en släkt har bytt namn och flera agenter har upprättats. Relatera namnformerna till varandra.
  • du har tillgång till biografiska uppgifter om en släkt.

Det är också önskvärt att upprätta agenter som länkbara entiteter för mer kända släkter.

Se även Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET