Släkter

Anvisningar för Släkter är inte färdigställda i Metadatabyrån. Kontakta Auktoritetsgruppen vid frågor tills vidare.

Med släkt, eller familj, avses två eller flera personer som är relaterade till varandra genom födelse, giftermål, adoption, partnerskap eller liknade rättslig status, eller som på annat sätt presenterar sig som en släkt eller familj (RDA 8.1.2länk till annan webbplats).

Kontakt: auktoritetsgruppen@kb.se

Anvisningar för släkter - var i RDA?

Att registrera attribut:
Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 8länk till annan webbplats
Att identifiera familjer/släkter: RDA kapitel 10länk till annan webbplats

Att ange relationer:
Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 29länk till annan webbplats
Relaterade familjer/släkter: RDA kapitel 31länk till annan webbplats

Appendix:
Stora och små bokstäver: RDA appendix Alänk till annan webbplats (Svenska skrivregler gäller dock i första hand)
Förkortningar: RDA appendix Blänk till annan webbplats
Interpunktion i sökingångar: RDA appendix Elänk till annan webbplats
Tid i den kristna kalendern: RDA Appendix H i svensk översättning

(Relationsbeteckningar: RDA appendix K, används inte tills vidare.)

Agent som länkbar entitet - när behövs det?

En agent som länkbar entitet upprättas när man har behov av att hänvisa från alternativa namnformer eller när man har biografiska uppgifter om en släkt som är viktiga att dokumentera.

Skapa alltid agent som länkbar entitet, för både svenska och utländska släkter, när:

  • en släkt har varierande namnformer som förs samman till ett föredraget namn. Ange variantnamn för agenten
  • en släkt har ett sammansatt släktnamn eller släktnamn med prefix. Ange variantnamn från alla led
  • en släkt har bytt namn och flera agenter har upprättats. Relatera namnformerna till varandra.
  • man har tillgång till biografiska uppgifter om en släkt .

Det är också önskvärt att man upprättar agenter som länkbara entitet för mer kända släkter.

Se även Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Librislänk till annan webbplats.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET