Adminmetadata för agenter i Libris

Varje beskrivning i Libris katalogisering innehåller ett avsnitt med Adminmetadata, det vill säga administrativ metadata om beskrivningen. Exempel på egenskaper under Adminmetadata är beskrivningens ID, när och av vem den är skapad och dess status.

Källa

En konsulterad källa är en resurs som använts för att bestämma namn, titel eller andra identifierande attribut för en person eller annan entitet (RDA 8.12 Länk till annan webbplats.).

Källa vid belagd uppgift

I Libris är det obligatoriskt att ange konsulterad källa för föredraget namn och för relationer mellan personer, släkter och organisationer följt av kort information om uppgiften. Den resurs som ger anledning till auktoriseringen ska alltid anges som första källa när du skapar en agent i Libris.

Utöver denna kan du ange kompletterande källor ur vilka du hämtat uppgifter. Det kan till exempel röra sig om uppslagsverk, matriklar, databaser eller webbplatser. Undvik att förkorta källorna. Precisera var i källan du hämtat uppgiften när du använt ett uppslagsverk eller liknande som källa.

Det är önskvärt, men inte obligatoriskt att även ange källa för övriga element som är en del av den auktoriserade namnformen samt för variantnamn.(RDA 29.6.1.3 Länk till annan webbplats.).

Observera att förkortningen t.p., isbd-interpunktion och parenteser som inte behövs för förståelse eller läsbarhet inte behöver anges.

På sidan Referenslitteratur och källor vid auktoritetsarbete finns uppgifter om och länkar till användbara kompletterande källor vid auktoritetsarbete.

Libris

 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning / Uppgift från källa

MARC21

 • 670 #a #b

Resurs där Primär medverkan ger anledning till auktoriseringen:

 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Jerusalem / Selma Lagerlöf, 1901 / Uppgift från källa: Lagerlöf, Selma

Resurs där Medverkan ger anledning till auktoriseringen:

 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Den gamle och havet / Ernest Hemingway ; översättning av Mårten Edlund, 2005 / Uppgift från källa: Edlund, Mårten

Resursen som ger anledning till auktoriseringen som källa:

 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Sveriges statskalender 2003, Högsta domstolen / Uppgift från källa: Information om organisationen

 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: De första 100 åren : Spårvägen friidrott 1919-2019 / Jan Ahlström, Jonas Hedman, Anders Johrén, 2019 / Uppgift från källa: Administrativ historik

Arkivmaterial eller samlingar som källa:

 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Material i Kungliga bibliotekets vardagstryckssamling / Uppgift från källa: Variantnamn: AB Sandrew-Bauman film

Uppslagsverk som källa:

 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Svenskt biografiskt lexikon, 1918- / Uppgift från källa: Möller, Didrik Magnus Axel

 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Nationalencyklopedin (hämtad 2019-01-17) / Uppgift från källa: Verksamhetens starttid: 1937

Webbresurser som källa:

 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Birthday.se (hämtad 2019-03-14) / Uppgift från källa: Född: 1974-07-30
 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Föreningens webbplats (hämtad 2020-02-25) / Uppgift från källa: Namnform: Spårvägens idrottsförening
 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Albert Bonniers förlag, Candice Carty-Williams https://www.albertbonniersforlag.se/forfattare/59973/candice-carty-williams/ (hämtad 2023-03-01) / Uppgift från källa: Född: 1989
Wikipedia bör användas som källa mycket sparsamt och endast då det inte finns någon hänvisning till primärkälla i Wikipediaartikeln.
 • Om Wikipedia ändå används som källa, ange då från vilket språks Wikipedia informationen hämtats, följt av datum för sökningen. Exempel: Wikipedia (svenska) (hämtad 2020-02-18).

Personlig kontakt som källa:

 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: E-post från Idus förlag 2013-05-03 / Uppgift från källa: Född: 1971-07-30

 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: E-post från författaren 2013-05-03 / Uppgift från källa: Föredragen namnform: Classon, Åsa

 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: E-post från Xxx 2012-10-02 / Uppgift från källa: Namnbytet från Institutionen för Yyy till Organisationen för Zzz skedde 2012-01-01

Fiktiv gestalt:

 • Beskrivning: Jana Berzelius är åklagare i kriminalromaner av den svenska författarinnan Emelie Schepp.
 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Författarens webbplats (hämtad 2016-03-15) / Uppgift från källa: Berzelius, Jana

VIAF

VIAF (Virtual International Authority File) Länk till annan webbplats. är en gemensam databas där auktoritetsdata från ett antal nationalbibliotek över hela världen (bland andra LC, BnF och Deutsche Nationalbibliothek) kan samsökas. I databasen länkas filerna från de olika länderna samman. De bibliografiska beskrivningarna som är knutna till respektive lands auktoritetsfil finns också med, vilket gör VIAF till en mycket säker källa när det gäller personnamn.

För auktoritetsarbetet i Libris gäller: Använd VIAF som första källa för utländska personer verksamma efter år 1400 (och som inte har vedertagen svensk namnform) från alla länder som deltar i samarbetet i VIAF.

Följ den nationella formen i VIAF, dvs. använd exempelvis Australiens nationalbiblioteks namnform i VIAF för personer från Australien:

 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: National Library of Australia i VIAF 2016-08-12 / Uppgift från källa: White, Patrick

För utländska personer verksamma efter år 1400 (och som inte har vedertagen svensk form) från övriga länder ska du i första hand hämta namnformen från respektive nationalbibliotek eller konstruera namnformen med hjälp av IFLA:s Names of persons. Är namnformen svår att belägga eller konstruera kan du söka personen i VIAF och hämta namnformen därifrån. Använd då i första hand LC:s form om namnformerna skiljer sig åt mellan VIAF-länderna.

Specificera vilket lands eller biblioteks katalog som man har följt:

 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: LC i VIAF 2014-09-15 / Uppgift från källa: Dalal, Roshen, 1952-

Kom ihåg att vissa namn har en vedertagen svensk form. Det gäller till exempel helgon, kungligheter, påvar, biskopar etc., klassiska grekiska, romerska och bysantinska personer.

För utländska personer verksamma före år 1400 gäller i princip följande prioriteringsordning av källorna:
1. Svensk vedertagen form (NE etc.)
2. Nationell form (VIAF, respektive nationalbibliotek)
3. LC i VIAF

Källa vid namnbyte

Vid ändring av den auktoriserade namnformen, dvs. ändring av egenskaperna Efternamn och Förnamn eller Namn, ska den nya källan dokumenteras. Upprepa egenskapen Konsulterad källa och ange källa för det nya namnet. Kopiera den nödvändiga informationen från Upphovsuppgift i den bibliografiska beskrivningen. Lägg också till utgivningsår för lättare identifiering. Årtalet ska föregås av ett kommatecken. Se även exempel vid Namnbyte för personer och Namnbyte för organisationer.

Källa vid ej belagd uppgift

Källor som kontrollerats men inte innehöll någon användbar information kan anges i Källa vid icke belagd uppgift. Denna information gör att andra katalogisatörer inte behöver upprepa sökningen i samma källor.

I RDA 8.12.1.3 Länk till annan webbplats. föreslås en något annorlunda lösning, nämligen att notera källan som vanligt och lägga till ”(ingen information funnen)". Den konstruktionen tillämpas inte i Libris.

Libris

 • Konsulterad källa / Källa vid icke belagd uppgift / Källa

MARC21

 • 675 #a
 • Konsulterad källa / Källa vid icke belagd uppgift / Källa: Svenska män och kvinnor
 • Konsulterad källa / Källa vid icke belagd uppgift / Källa: Nordisk familjebok, 2. uppl.
 • Konsulterad källa / Källa vid icke belagd uppgift / Källa: NE (2016-07-12)

Katalogisatörens anmärkning

Interna anmärkningar, dvs. information eller nyttiga upplysningar som är tänkt för kollegor inom Libriskollektivet. Det är önskvärt att alla nyskapade agenter kompletteras med datum/sigel/signatur. I övrigt kan det vara t.ex. uppgifter som rör ändring av den auktoriserade namnformen. Motivera gärna ändringen och komplettera alltid med datum, sigel/signatur.

Libris

 • Katalogisatörens anmärkning

MARC21

 • 667 #a

Katalogisatörens anmärkning: 2020-03-12 S/abc

Katalogisatörens anmärkning: Författaren vill inte ha sitt födelseår kopplat till den auktoriserade namnformen. Enligt e-post 2017-05-12, S/def

Katalogisatörens anmärkning: Föredragen namnform / namnändring enligt personens eget önskemål. 2020-02-20 S/ghi

Katalogisatörens anmärkning: Uppdaterad med verksamhetens sluttid samt beskrivning. 2018-08-20 S/jkl

Automatgenererade uppgifter för agent som länkbar entitet


Kontrollnummer

Unikt alfanumeriskt ID i Libris, minimum 14 tecken, maximum 17 tecken. ID:t automatgenereras och kan inte skapas eller ändras manuellt. ID:n skapade före övergången till nya Libris innehåller endast siffror. Om Libris-URI Länk till annan webbplats.

Libris

 • Kontrollnummer

MARC21

 • 001
 • zbc0q85zwqplvbv9 (alfanumeriskt ID)
 • 212081 (äldre numeriskt ID)

Skapad av

Kopplat till den sigel som är inloggad. Går inte att redigera.

Libris

 • Skapad av

MARC21

 • 040 #a

Katalogiseringsregler

I Libris är rda förvalt. Ändra vid behov.

Libris

 • Katalogiseringsregler / Katalogiseringsregler / Kod

MARC21

 • 040 #e

Katalogiseringsspråk

I Libris är svenska förvalt och ska inte ändras för agenter som länkbara entiteter upprättade i Libris.

Libris

 • Katalogiseringsspråk

MARC21

 • 040 #b

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET