Föredraget namn för personer

Föredraget namn är det namn eller den namnform som du väljer som auktoriserad sökingång både när du upprättar en agent som länkbar entitet och när du anger agenten som lokal entitet.

Som föredraget namn väljs det namn som personen är mest känd under (RDA 9.2.2.3 Länk till annan webbplats.).

Val av föredraget namn

För att bestämma under vilket namn en person är mest känd, använd följande källor (i prioriteringsordning):
a) de föredragna källorna, se RDA 2.2.2 Länk till annan webbplats., i resurser knutna till personen
b) andra formella uppgifter som förekommer i resurser knutna till personen
c) övriga källor (till exempel referenskällor)

Men observera att:

Följ de generella riktlinjerna för att ange namn (till exempel för namn som innehåller initialer eller förkortningar) i RDA 8.5 Länk till annan webbplats..

Val mellan olika former av samma namn

Om en person är känd under mer än en form av samma namn, välj föredraget namn genom att följa anvisningarna i RDA 9.2.2.5 Länk till annan webbplats. angående:

Fullständighet

Om formerna för en persons namn varierar i fullständighet, välj som föredraget namn den vanligaste formen (RDA 9.2.2.5.1 Länk till annan webbplats.). Om ingen form dominerar, välj den senaste formen som föredraget namn. Vid tvekan, välj den mer fullständiga formen. Ange de andra formerna som variantnamn.

Libris

 • Efternamn
 • Förnamn
 • (Namn)
 • Födelsetid och/eller dödstid
 • Variant / Person / Efternamn / Förnamn / Födelse- och eller dödstid
  Kommentar: Egenskapen Namn används istället för Efternamn och Förnamn för namn i rak följd. Namn kan användas i kombination med Efternamn och Förnamn endast för att ange variantnamn.

MARC21

 • 100 1/_ #a #d
 • 400 1/_ #a #d

Efternamn: Hammar
Förnamn: K. G.
Födelse- och eller dödstid: 1943-
Variant / Person / Efternamn: Hammar / Förnamn: Karl Gustav / Födelse- och eller dödstid: 1943- 

Språk

Om en persons namn förekommer på olika språk i resurser som är knutna till personen, välj som föredraget namn den namnform som förekommer i flest resurser (RDA 9.2.2.5.2 Länk till annan webbplats.). Om namnet inte förekommer i resurser som är knutna till personen, eller vid tveksamhet, välj den form som är vanligast förekommande i referenskällor från den personens hemland eller det land personen är verksam i.

Denna paragraf har två undantag: Grekiska och latinska former kontra former på personens eget språk och Vedertagen svensk namnform.

För Libris har utarbetats praktiska anvisningar för klassiska grekiska, romerska och bysantinska personer.

Se även generella katalogiseringsanvisningar för Mångspråk.

Grekiska och latinska former kontra former på personens eget språk

 • Olika namnformer återfinns ibland i referenskällor och i resurser knutna till en person. Om namnet på personen återfinns både i en grekisk eller latinsk form och i en form på personens eget språk, välj som föredragen form den form som förekommer mest i referenskällor i det land där personen verkade.
 • Vid tveksamhet, välj den grekiska eller latinska formen för personer verksamma före år 1400 och en form på personens eget språk för personer verksamma efter 1400.
 • För utländska personer verksamma efter år 1400 betyder det i allmänhet att du ska använda den nationella namnformen, som hämtas från VIAF eller respektive lands nationalbibliotek. Se även nedan om Vedertagen svensk namnform.
 • Skapa en agent som länkbar entitet och ange variantformer av namnet under vilken personen också är känd. Ange den namnform LC eller respektive nationalbibliotek använder (sök i VIAF). Latinska namnformer ska anges i nominativ. Om du är osäker får du ofta hjälp av Deutsche Nationalbibliothek (sök i VIAF) eller CERL Thesaurus Länk till annan webbplats.:

Libris

 • Efternamn
 • Förnamn
 • (Namn)
 • Födelsetid och/eller dödstid
 • Variant / Person / Efternamn / Förnamn / Födelse- och eller dödstid
 • Beskrivning
 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning / Uppgift från källa
  Kommentar: Egenskapen Namn används istället för Efternamn och Förnamn för namn i rak följd. Namn kan användas i kombination med Efternamn och Förnamn endast för att ange variantnamn.

MARC21

 • 100 1/_ #a #d
 • 400 1/_ #a #d
 • 670 _/_ #a #b
 • 678 0/_ #a

För en utländsk person verksam efter år 1400 använder man normalt den form som personens lands nationalbibliotek använder. Nederländernas nationalbibliotek har valt den latinska formen:

Efternamn: Spinoza
Förnamn: Benedictus de
Födelse- och/eller dödstid: 1632-1677
Beskrivning: Nederländsk filosof
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Koninklijke bibliotheek (2010-12-13) / Uppgift från källa: Spinoza, Benedictus de, 1632-1677

Det är vanligt att svenska namnformer förekommer i latinsk form in på 1700-talet. Välj den svenska namnformen som föredraget namn. Den latinska namnformen ska finnas med som hänvisning i agenten som länkbar entitet:

Efternamn: Swedberg
Förnamn: Jesper
Födelse- och/eller dödstid: 1653-1735
Variant / Person / Efternamn: Swedbergius / Förnamn: Jesperus / Födelse- och/eller dödstid: 1653-1735
Variant / Person / Efternamn: Svedberg / Förnamn: Jesper / Födelse- och/eller dödstid: 1653-1735
Beskrivning: Kyrkoman, psalmdiktare, professor i Uppsala i teologi 1692-1702 och biskop i Skara från 1702.
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Jesperi Swedbergii ... Dextra sors docendi & discendi. Seu Ludus literarius. Quo tirones & juvenes, ex. script. s. & opt. auctorum selectissimis sententiis, brevi temporis spatio, sine anxia cura, una cum lingva latina, græca & ebræa,1708 / Uppgift från källa: Swedberg, Jesper, 1653-1735

Vedertagen svensk namnform

Om det första elementet i en persons föredragna namn består av ett förnamn och/eller ett ord eller en fras knutet/knuten till personen, se RDA 9.2.2.18 Länk till annan webbplats., bestäm namnform med hjälp av referenskällor. Om det finns en väletablerad namnform på svenska, välj den som föredraget namn. Vid tveksamhet, välj en form på personens språk eller den latinska formen.

Klassiska grekiska, romerska och bysantinska personer - praktiska anvisningar i Libris
Klassiska (dvs. till och med år 1453) grekiska, romerska och bysantinska personer får som föredraget namn vedertagen svensk form om sådan finns i moderna svenska referenskällor (RDA 9.2.2.5.2 Länk till annan webbplats.). Använd i första hand NE. För bysantinska personer används även Jan Olof Rosenqvist, Bysantinsk litteratur (enligt beslut i Katalogkommittén 2008-04-16).

Se även RDA appendix F Länk till annan webbplats. (RDA F.8 Länk till annan webbplats.) för tilläggsinstruktioner för val av föredraget namn för klassiska romerska personer.

Skapa en agent som länkbar entitet och hänvisa från de alternativa namnformer under vilka personen också är känd. Hänvisa gärna från den namnform LC använder (sök i VIAF). Läs mer i Variantnamn för personer (se-hänvisningar) och Källa:

Klassisk grekisk person:

Namn: Sokrates
Födelse- och/eller dödstid: 470 eller 469 f.Kr-399 f.Kr.
Variant / Person / Namn / Födelse- och/eller dödstid: Socrates, 470 eller 469 f.Kr-399 f.Kr.
Beskrivning: Grekisk filosof, född 470 eller 469, död 399 f.Kr.
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Sokrates, 1931 / Uppgift från källa: Sokrates
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: NE 2016-11-01 / Uppgift från källa: Sokrates
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: LC i VIAF 2016-11-01 / Uppgift från källa: Socrates

Bysantinsk person:

Efternamn: Malalas
Förnamn: Johannes
Födelse- och/eller dödstid: cirka 490-cirka 570
Variant / Person / Efternamn: Malalas / Förnamn: Ioannes / Födelse- och/eller dödstid: cirka 490-cirka 570
Variant / Person / Namn: Ioannes Malalas / Födelse- och/eller dödstid: cirka 490-cirka 570
Beskrivning: Bysantinsk krönikeförfattare, bosatt i Antiokia och troligen anställd vid den kejserliga förvaltningen där. Malalas är ett binamn, syrianska för rhetor (vältalare).
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Krumbacher / Uppgift från källa: Malalas, Johannes
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Engelmann / Uppgift från källa: Ioannes Malalas

Namn skrivna i icke-latinsk skriftart

Föredragna namnformer ska i Libris vara i latinsk skriftart. Om ett namn förekommer i en icke-latinsk skriftart, translitterera eller transkribera namnet (RDA 9.2.2.5.3 Länk till annan webbplats.). Läs om skillnaden mellan translitterering och transkribering.

Inom Libris samkatalog tillämpas i stort Library of Congress romaniseringsscheman, ALA-LC Romanization Tables Länk till annan webbplats. vid överföring av text med icke-latinsk skriftart till latinsk skriftart. Ofta kan det föredragna namnet därför hämtas från LC (sök i VIAF). Det gäller till exempel för namn skrivna med arabisk och kinesisk skrift, men inte för klassisk grekisk, nygrekisk och kyrillisk skrift. Läs mer om Libris romaniseringspraxis.

Föredragna namnformer skrivna i kyrillisk skrift

För de namn i kyrillisk skrift som förekommer i allmänt kända svenska uppslagsverk eller vars latinska namnform förekommer i den katalogiserade resursen, välj denna namnform som föredragen namnform. I praktiken innebär det att föredragen namnform för de kyrilliska namn som förekommer i svenska uppslagsverk ska transkriberas.

Den föredragna namnformen för kyrilliska namn som saknar vedertagen svensk namnform ska translittereras enligt translittereringsschemat ISO 9:1995. Den föredragna namnformen för personer med Ryssland som verksamhetsland ska helst hämtas från Russian National Library i VIAF. Russian State Library upprätthåller också en egen auktoritetsdatabas Länk till annan webbplats..

Förutom den föredragna namnformen ska agenten som länkbar entitet innehålla variantnamn i originalskrift samt transkriberade alternativt translittererade variantnamn.

På sidan Speciella anvisningar för utländska namnformer finns exempel på ryskt namn.

Namnbyte

Om en person har ändrat sitt namn (till exempel på grund av giftermål, skilsmässa eller att personen adlats), välj det senaste namnet som föredraget namn (RDA 9.2.2.7 Länk till annan webbplats.). Ange det tidigare namnet som ett variantnamn i agenten som länkbar entitet.

Librispraxis: Upprätta en agent eller ändra i befintlig agent som länkbar entitet när en resurs med personens nya namn finns i Libris:

Det kan finnas undantag från principen att ändra den auktoriserade formen till det nya namnet, även bland nu levande personer. Det gäller personer som är mest kända under sitt tidigare namn. Hänvisa alltid från alla varianter i agenten.

Om en person har mer än en identitet, följ istället anvisningen under RDA 9.2.2.8 Länk till annan webbplats., se även Pseudonymer.

Libris

 • Efternamn
 • Förnamn
 • (Namn)
 • Födelsetid och/eller dödstid
 • Variant / Person / Efternamn / Förnamn / Födelse- och eller dödstid
 • Beskrivning
 • Katalogisatörens anmärkning
 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning / Uppgift från källa
  Kommentar: Egenskapen Namn används istället för Efternamn och Förnamn för namn i rak följd. Namn kan användas i kombination med Efternamn och Förnamn endast för att ange variantnamn.

MARC21

 • 100 1/_ #a #d (Första indikatorer: 0 = Namn i rak följd, 1 = Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn)
 • 400 1/_ #a #d
 • 667 #a
 • 670 #a
 • 678 #a
 • Efternamn: Fägerlind
 • Förnamn: Gabriella
 • Födelsetid och/eller dödstid: 1969-
 • Variant / Person / Efternamn: Nilsson Fägerlind / Förnamn: Gabriella / Födelsetid och/eller dödstid: 1969-
 • Beskrivning: Har tidigare använt namnet Gabriella Nilsson Fägerlind
 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Nilsson Fägerlind, Gabriella. Mångfald i praktiken, 2004 / Uppgift från källa: Nilsson Fägerlind, Gabriella
 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Fägerlind, Gabriella. Mångfald i praktiken, 2012 / Uppgift från källa: Fägerlind, Gabriella
 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Uppgift om namnbyte från SPAR (2012-01-17)
 • Efternamn: Lindestolpe
 • Förnamn: Johan
 • Födelsetid och/eller dödstid: 1678-1724
 • Variant / Person / Efternamn: Linder / Förnamn: Johan / Födelsetid och/eller dödstid: 1678-1724
 • Beskrivning: Adlades 1719 med namnet Lindestolpe. Tidigare namn: Linder
 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Johan Linders Swenska färge-konst, med inländske örter, gräs, blommor, blad, löf, barkar, rötter, wexter och mineralier., 1720 / Uppgift från källa: Linder, Johan
 • Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Johan Lindestolpes Tanckar om skörbugg, och rogfubben., 1721 / Uppgift från källa: Lindestolpe, Johan

Ordningselement (hur namnet sorteras)

För anvisningar om sortering av namn följ RDA 9.2.2.9-9.2.2.26 Länk till annan webbplats..

Libris

 • Efternamn
 • Förnamn
 • (Namn)
 • Födelsetid och/eller dödstid
 • Variant / Person / Efternamn / Förnamn / Födelse- och eller dödstid
 • Se även [länkas]
 • Beskrivning
 • Nationalitet
 • Konsulterad källa/ Källa vid belagd uppgift / Benämning / Uppgift från källa
  Kommentarer:
  -
  Alla listade egenskaper används inte alltid. Se exempel nedan.
  - Egenskapen Namn används istället för Efternamn och Förnamn för namn i rak följd. Namn kan användas i kombination med Efternamn och Förnamn endast för att ange variantnamn.
  - Om egenskapen Se även används ska länkning till annan agent göras.

MARC21

 • 043 #a
 • 100 #a #d (Första indikatorer: 0 = Namn i rak följd, 1 = Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn)
 • 400 #a #d
 • 500 #a #d
 • 670 #a
 • 678 #a

Namn som innehåller släktnamn

För namn som innehåller släktnamn följ anvisningarna i RDA 9.2.2.9-9.2.2.12 Länk till annan webbplats..

För personer med släktnamn anges det föredragna namnet alltid i inverterad form:

Efternamn: Messenius
Förnamn: Johannes
Födelsetid och/eller dödstid: cirka 1579-1636

Svenska personnamn före 1700

För svenska personer med fadersnamn (son- eller dotternamn) anges det föredragna namnet i rak följd om personen tillhör eller huvudsakligen har verkat tiden före 1700. Ange namnet i inverterad form om personen tillhör eller huvudsakligen har verkat tiden efter 1700.

Svensk person med fadersnamn före 1700:

Namn: Jöran Persson
Födelsetid och/eller dödstid: cirka 1530-1568

Svensk person med fadersnamn efter 1700:

Efternamn: Svensson
Förnamn: Isaac
Födelsetid och/eller dödstid: 1726-1795

Namn på personer som blir medborgare i ett nytt land

För personer som blir medborgare i ett nytt land och publicerar sig där följer man i första hand de regler för sortering av namn som gäller i personens nya hemland. Gör alltid en agent som länkbar entitet med variantnamn.

Amerikanska medborgare med tyska eller nederländska namn följer reglerna för amerikanska namn och fileras på prefixet:

Efternamn: Von Braun
Förnamn:
Wernher
Födelsetid och/eller dödstid:
1912-1977
Variant / Person / Efternamn: Braun / Förnamn: Wernher von / Födelsetid och/eller dödstid: 1912-1977
Nationalitet/verksamhetsland:
Förenta staterna ; Tyskland [länkas]
Beskrivning: Tysk-amerikansk raketkonstruktör
Katalogisatörens anmärkning:
Naturaliserad amerikan. Även NE, liksom LC och DB, har uppslaget på Von. 2007-08-07/S/NB/evaabr
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning:
LC i VIAF (2010-01-20) / Uppgift från källa: Von Braun, Wernher, 1912-1977

Del av namnet behandlat som ett släktnamn

Om namnet inte innehåller ett släktnamn men innehåller en del som identifierar individen och fungerar som släktnamn, ange den del som fungerar som släktnamn som första element och därefter resten av namnet (RDA 9.2.2.9.2 Länk till annan webbplats.).

Namn som fungerar som släktnamn:

Efternamn: Hus
Förnamn: Jan
Födelsetid och/eller dödstid: cirka 1369-1415
Variant / Person / Efternamn: Husince / Förnamn: Jan Hus z / Födelsetid och/eller dödstid: cirka 1369-1415
Variant / Person / Namn: Jan Hus / Födelsetid och/eller dödstid: cirka 1369-1415

I de fall det är känt att personen betraktar sitt namn som en enhet, se undantaget under RDA 9.2.2.4 Länk till annan webbplats., eller personen förekommer i referenskällor med namnet som en enhet, auktorisera namnet i rak följd.

Namn som betraktas som en enhet:

Namn: Leila K
Variant / Person / Efternamn: K / Förnamn: Leila
Variant / Person / Efternamn: El Khalifi / Förnamn: Leila
Variant / Person / Efternamn: Khalifi / Förnamn: Leila El
Beskrivning: Artistnamn för Leila El Khalifi

Namn: Denniz Pop
Variant / Person / Efternamn: Pop / Förnamn: Denniz
Variant / Person / Efternamn: Volle / Förnamn: Dag
Beskrivning: Artistnamn för Dag Volle

Ord etc. som följer på släktnamn och anger släktskap

För andra språk än portugisiska, ange termer (till exempel Jr., Sr., père) och nummer (till exempel III) efter förnamnet, föregånget av kommatecken (RDA 9.2.2.9.5 Länk till annan webbplats.). Termerna anges i utskriven eller förkortad form. Följ bruk i referenskällor och personens eget bruk.

Efternamn: Rudbeck
Förnamn: Olof
Titel eller övrig beteckning: d.y.
Födelsetid och/eller dödstid: 1660-1740
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Rudbeck, Olof, d.y. / Uppgift från källa: NE (2016-08-24)

För portugisiska släktnamn, ange Filho, Junior, Neto, Netto och Sobrinho som en del av släktnamnet.

Sammansatta släktnamn

Behandla ett efternamn som ett sammansatt släktnamn om det består av två eller flera namn åtskilda av antingen ett mellanslag eller ett bindestreck (RDA 9.2.2.10 Länk till annan webbplats.).

Ange som första element den del av det sammansatta släktnamnet som personen önskar bli sorterad under. Om det är okänt, ange som första element den del av namnet under vilket personen sorteras i referenskällor publicerade på personens språk eller utgivna i det land där personen bor eller verkar.

Om det är okänt hur personen önskar sortera namnet och det heller inte kan fastställas utifrån referenskällor eller Names of Persons Länk till annan webbplats. ange den första delen av släktnamnet som första element.

Svenska sammansatta släktnamn

Sortera svenska sammansatta släktnamn (dubbla efternamn) på det första ledet (om inte personen önskar annorlunda). Följ anvisningen i Names of Persons Länk till annan webbplats. och behandla även svenska mellannamn följda av släktnamn som sammansatta släktnamn.

Librispraxis: Gör alltid en agent som länkbar entitet för personer med med sammansatta släktnamn. Ange den omvända ordningen på släktnamnen (efternamnen) som variantnamn.

Efternamn: Lindmark Månsson
Förnamn: Helena
Födelsetid och/eller dödstid: 1954-
Variant / Person / Efternamn: Månsson / Förnamn: Helena Lindmark / Födelsetid och/eller dödstid: 1954-
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Bioactive proteins in bovine milk : studies on glutathione peroxidase, lactoferrin and immunoglobulins / Helena Lindmark Månsson, 2000 / Uppgift från källa: Lindmark Månsson, Helena

Kommentar: Tills vidare anges variantnamn i Libris i omvänd ordning enligt ovan. Lägg efternamnets första led efter förnamnet i egenskapen Förnamn, som variant.

Exempel sammansatt efternamn med bindestreck:

Efternamn: Fischer-Hugne
Förnamn: Carin
Födelsetid och/eller dödstid: 1895-1958
Variant / Person / Efternamn: Hugne / Förnamn: Carin Fischer- / Födelsetid och/eller dödstid: 1895-1958

Kommentar: Tills vidare anges variantnamn i Libris i omvänd ordning enligt ovan. Lägg efternamnets första led efter förnamnet i egenskapen Förnamn, som variant.

Släktnamn med separata prefix

För släktnamn som har ett eller flera separata prefix, följ anvisningarna i RDA 9.2.2.11 Länk till annan webbplats.. Ange som variantnamn namnet sorterat på annat/andra led, till exempel en annan del av prefixet eller den del av namnet som följer på prefixet.

Artiklar och prepositioner

Om ett släktnamn innehåller en artikel eller preposition, eller en kombination av de två, ange som första element den del som vanligen används som första element. För att avgöra detta konsultera alfabetiskt ordnade register publicerade på personens språk eller utgivna i det land där personen bor eller verkar. Se RDA appendix F Länk till annan webbplats. för tilläggsinstruktioner för hur denna typ av namn anges på vissa språk.

Svenska namn med artikel eller preposition:
Ange delen som följer efter prefixet som första element om prefixet är av skandinaviskt, tyskt eller nederländskt ursprung (med undantag för det nederländska ”de”). Om prefixet är det nederländska ”de” eller är av annat ursprung, ange prefixet som första element (RDA F.11.10 Länk till annan webbplats.).

Namn innehållande prefix:

Efternamn: Hällström
Förnamn: Gunnar af
Födelsetid och/eller dödstid: 1950-
Variant / Person / Efternamn: af Hällström / Förnamn: Gunnar / Födelsetid och/eller dödstid: 1950-

Efternamn: De Geer
Förnamn: Gerard
Födelsetid och/eller dödstid: 1858-1943
Variant / Person / Efternamn: Geer / Förnamn: Gerard de / Födelsetid och/eller dödstid: 1858-1943

Efternamn: De la Gardie
Förnamn: Magnus Gabriel
Födelsetid och/eller dödstid: 1622-1686
Variant / Person / Efternamn: Gardie / Förnamn: Magnus Gabriel de la / Födelsetid och/eller dödstid: 1622-1686
Variant / Person / Efternamn: La Gardie / Förnamn: Magnus Gabriel de / Födelsetid och/eller dödstid: 1622-1686

Efternamn: La Cour
Förnamn: Karen
Födelsetid och/eller dödstid: 1962-
Variant / Person / Efternamn: Cour / Förnamn: Karen la / Födelsetid och/eller dödstid: 1962-

Andra prefix:
Om prefixet varken är en artikel, en preposition eller en kombination av de två, ange prefixet som första element.

Ange som variantnamn namnet sorterat på den delen av namnet som följer på prefixet.

Efternamn: p'Bitek
Förnamn: Okot
Födelsetid och/eller dödstid: 1931-1982
Variant / Person / Efternamn: Bitek / Förnamn: Okot p' / Födelsetid och/eller dödstid: 1931-1982

Prefix sammanbundna eller kombinerade med släktnamn

Ange ett namn som innehåller ett prefix som är sammanbundet eller kombinerat med ett släktnamn genom att tillämpa de allmänna riktlinjerna för hur man anger släktnamn i RDA 9.2.2.9 Länk till annan webbplats..

Om prefixet är regelbundet eller tillfälligt sammanbundet eller kombinerat med släktnamnet, ange prefixet som första element (RDA 9.2.2.12 Länk till annan webbplats.).

Ange som variantnamn namnet sorterat på den delen av namnet som följer på prefixet.

Efternamn: FitzGerald
Förnamn: Edward
Födelsetid och/eller dödstid: 1809-1883
Variant / Person / Efternamn: Gerald / Förnamn: Edward Fitz / Födelsetid och/eller dödstid: 1809-1883

Namn som varken innehåller släktnamn eller adelstitel

Följ anvisningarna i RDA: RDA 9.2.2.18-9.2.2.20 Länk till annan webbplats.

Namn som innehåller initialer, bokstäver eller siffror

Följ anvisningarna i RDA: RDA 9.2.2.21 Länk till annan webbplats.

Namn som består av fraser

Följ anvisningarna i RDA: RDA 9.2.2.22-9.2.2.26 Länk till annan webbplats.. Uteslut inledande artiklar (tillämpa alternativen i RDA 9.2.2.25 Länk till annan webbplats. och RDA 9.2.2.26 Länk till annan webbplats.).

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET