Cxz - ändringsmeddelanden och frågor i Libris

I vissa fall behöver du meddela övriga bibliotek om ändringar som du har gjort i Libris. Man behöver som Librisbibliotek också kunna ta emot ändringsmeddelanden.

Ändringsmeddelanden och frågor, inbyggt i katalogiseringsverktyget

Funktion för att skicka ändringsmeddelanden och frågor som gäller resurser i Libris finns inbyggt i Libris katalogisering. Katalogisatörer som ändrar i vissa egenskaper ska skicka meddelanden om ändringen direkt från katalogiseringsverktyget. Det går även att ställa frågor om en viss resurs. Bibliotek med bestånd på en viss resurs kan genom funktionen få meddelanden om när något ändrats som påverkar exempelvis uppställning.

Det går att skicka två typer av meddelanden:

  • ändringsmeddelande
  • förfrågan.

Ändringsmeddelanden och förfrågningar är kopplade till en viss resurs. Dessa meddelanden går sedan ut till bibliotek med bestånd på den aktuella resursen.

Observera att från den 13 juni 2024 är den äldre funktionen att skicka cxz via ett separat formulär borttagen. Ändringsmeddelanden och frågor skickas endast via Libris katalogisering!

Du måste prenumerera på cxz-meddelanden

För att ta emot ändringsmeddelanden och frågor från andra bibliotek måste du aktivera vilken eller vilka sigler du vill bevaka.

Skicka ändringsmeddelande

När ska jag skicka ändringsmeddelande?

Du ska skicka ändringsmeddelande när du:

Ändringsmeddelanden kan skickas från:

  • instanser
  • utbrutna verk
  • agenter

Till vem går ändringsmeddelandet?

Meddelandet skickas som e-post till de adresser som:

  • har bestånd länkat till den aktuella resursen och
  • prenumererar på meddelanden för den aktuella sigeln eller de aktuella siglerna.

Hur skickar jag ändringsmeddelande?

Du skickar ett ändringsmeddelande genom att klicka på verktygsmenyn för resursen och välja Ändringsmeddelande. Du skriver sedan meddelandet under Kommentar.

I Lathundar cxz-meddelanden kan du läsa om hur du skickar ändringsmeddelande, steg för steg.

Skicka fråga

Det går att ställa frågor till andra bibliotek med bestånd på en viss resurs. Då skickas ett e-postmeddelande till det eller de aktuella biblioteken. Biblioteken kan svara genom att skriva svaret som en kommentar i katalogposten.

Till vem går frågan?

Frågemeddelandet skickas som e-post till de adresser som:

  • har bestånd på den aktuella resursen och
  • prenumererar på meddelanden för den aktuella sigeln eller de aktuella siglerna.

Hur skickar jag en fråga?

Du skickar en fråga genom att klicka på verktygsmenyn för resursen och välja Förfrågan. Du skriver sedan frågan under Kommentar.

I Lathundar cxz-meddelanden kan du läsa om hur du skickar en förfrågan, steg för steg.

Förslag på formuleringar och signaturer

Beskriv ändringen eller ställ frågan så kort och koncist som möjligt och och signera meddelandet.

Exempel 1. Primär medverkan är ändrad. Ändringsmeddelande:
Kommentar:
Ändrat Primär medverkan från X till Y.
Hälsningar
Förnamn Efternamn, Sigel


Exempel 2. Klassifikation är ändrad. Ändringsmeddelande:
Kommentar:
Klassifikation är ändrad från X till Y.
Vänliga hälsningar
Förnamn Efternamn
Bibliotek, Funktion

Exempel 3. Förfrågan:
Kommentar:
Stämmer sidantalet? Vårt ex har 167 sidor.
Hälsningar
Förnamn Efternamn, Bibliotek

Hantera mottagna cxz-meddelanden

Varje skickat meddelande eller ställd fråga resulterar i ett e-postmeddelande till de e-postadresser som prenumerar på cxz-meddelanden för aktuell sigel. Det är upp till varje bibliotek eller arbetsgrupp inom ett bibliotek att bestämma sin praxis för hur man vill hantera mottagna cxz-meddelanden. För vissa bibliotek kan det kanske vara lämpligt att använda en funktionsadress istället för en personlig inloggning i Libris katalogisering. Läs mer om att administrera konton på Libris informationssidor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cxz-meddelanden i e-posten

Meddelandena från den nya funktionen kommer från noreply-libris@kb.se och går inte att besvara.

Hur svarar jag på en fråga?

Klicka på länken under Länk till förfrågan i e-postmeddelandet för att komma till Libris katalogisering. Där kan du skriva ditt svar i ett nytt Kommentar-fält. Klicka på Lägg till kommentar. När du sparar skickas ditt svar.

Ett tips är att filtrera inkommande cxz-meddelanden i e-posten för att skilja de gamla från de nya under övergångsperioden.

Cxz-meddelanden i Libris katalogisering

Under Katalogvård – cxz-meddelanden kan du granska och hantera de ändringsmeddelanden eller förfrågningar som har skickats. Varje ändring eller fråga genererar en meddelandepost.

Vilka meddelandeposter ser jag?

De meddelanden du ser hänger ihop med de val du gjort under Inställningar. Om du inte bockat i någon sigel att bevaka ser du alla meddelanden som alla skickat. Om de sigler du bevakar inte berörs av en enda ändring eller fråga kommer du att se alla meddelanden. Meddelandeposterna kan ses 60 dagar bakåt i tiden, sedan raderas de.

Kan jag filtrera bland de meddelandeposter jag ser?

Du kan justera vad du ser genom att använda filtreringen i vänstermenyn. Bocka i eller bocka ur sigler under Har bestånd i vänstermenyn. Du kan även välja att filtrera på utgivningssätt (Monografisk resurs eller Seriell resurs) vilket underlättar om du bara arbetar med en av dessa matieraltyper.

Hur söker jag fram meddelandeposter?

Det att söka på samma sätt som i katalogiseringsgränssnittet i övrigt. Klicka på Katalogvård och använd sökrutan. Sök efter ett specifikt cxz-meddelande via det id som framgår i e-postmeddelandet. Ett alternativt sätt att återfinna cxz-meddelandet i katalogiseringsverktyget är att utgå ifrån aktuell resurs. Siffran vid Används i visar alla länkningar till andra poster, inklusive ändrings- och frågemeddelanden.

Hur arbetar jag med meddelandeposterna?

Det finns möjlighet att bocka för de som har hanterats och även dölja de hanterade. Kom överens med dina kollegor på biblioteket eller inom arbetsgruppen om vad som passar er bäst.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-04
Publicerad:
2024-06-12